نقشه ساخت گاوداری یکصدرأسی گوشتی

به نام خدا

نقشه ساخت گاوداری یکصدرأسی گوشتی

نقشه ساخت گاوداری یکصدرأسی گوشتی
این نقشه شامل کلیه پلانهاازپی-فوندانسیون-دیوارها-سقف –آهن آلات-میلگرد-صفحه ستون وغیره برای ساخت گاوداری گوشتی صدرأسی بازیربناء۴۵۰مترمربع میباشدونیازبه ۲۵۰۰مترمربع زمین داردودرنوزده صفحه طراحی شده است
و توسط مهندسین  تعاونی دامداران  طراحی شده است

دانلود نقشه های ساخت گاوداری یکصدرأسی گوشتی:
این نقشه ها شامل کلیه پلانها از پی – فوندانسیون – دیوارها – سقف – آهن آلات – میلگرد – صفحه ستون و غیره برای ساخت گاوداری گوشتی صدرأسی و در۱۹ صفحه و توسط مهندسین تعاونی دامداران طراحی شده است.
این محصول مشتمل بر دو فایل پی دی اف است که مجموعا ۱۹ صفحه دارند. همچنین تمامی پلانها در ابعاد بزرگ (۴۵ فایل jpg با رزولوشن تقریبی ۳۰۰۰ * ۴۰۰۰ پیکسل) اضافه شده است.

جایگاه پرواربندی گاو:
در اصطبل های پرواربندی ،مسئله اساسی محافظت گاوها از سرمای وگرمای زیاد است.
اصطبل های پرواربندی در مقایسه با اصطبل های گاوشیری از نظر ساختمان ساده تر وارزانتر ند.
برای پرواربندی گاوهای گوشتی وپرواری به ساختمان های گران ولوکس نیاز نیست.
به دلیل مطرح نبودن شیردوشی این اصطبل در مقایسه با اصطبل های گاوشیری ارزانتر واقتصادی تر است.
اصبل های پرواری یا گاو گوشتی به شکل های متفاوتی طراحی وساخته میشوند ومعمولادر کشورهای اروپایی از هردو سیستم بسته وسیستم باز برای پرورش گاوهای گوشتی یا پرواری استفاده میشود.
از نظر طراحی و نوع ساختمان تفاوت زیادی بین اصبلهای گاوشیری یا پرواری وجودندارد.
یعنی اصول طراحی آنها یکی است.
اما در اصطبل های پرواری تهویه اهمیت خاص دارد.
بخشهای مختلف اصطبل های پرواربندی عبارتند از:
۱-محل استراحت
۲- آخورها وآبشخورها
۳- محل ذخیره علوفه ومواد کنسانتره
۴- محل گردش یا بهاربند محل استراحت از نطر طراحی مهمترین بخش اصطبل های پرواری محسوب میشود.
این محل سقفدار وسه طرفه آن با دیوار محصورشده hست جنوب یا شرق آن باز است.
معمولا در جنوب آن بهاربند طراحی میشود
این محل استراحت گاو با ریختن بستر همراه با کود گاو ، محل مناسبی در زمستان خواهد شد.
جمع دراصطبلهای گاوگوشتی وپرواری یکی از مهمترین تاسیسات،آخوراست.
محل آخور ممکن است در محل استر احت یا در بهاربند باشد.آخوردونوع است :
سیار وثابت.
آخور سیار از چوب وورق گالوانیزه ساخته میشود اما در آخورثابت از مصالحی مانند آجر،بلوک سیمانی وبتون استفاده میشود.
طول آخورموردنیاز برای گوساله های گوشتی ۶۵-۵۵ وبرای گاو گوشتی بالغ ۷۵ تا ۶۵ سانتی متر توصیه شده است.
اگر آخور دو طرفه باشد عرض آن ۱۲۰ سانتی متر واگر یکطفه باشد عرض بخش پایین آن ۴۵ سانتی متر وبالای آن ۷۵ سانتی متر توصیه شده است.
بخش پایینی آخور باید از سطح زین ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر بالاتر ساخته شود.

همچنین کلیه پلانها در ابعاد بزرگتربه فایل اضافه شده است

نقشه ساخت گاوداری یکصدرأسی گوشتی

حجم۳۰مگابایت

رمز فایل

krai ‘h,nhvd

۱۹صفحه
۱۲۰۰۰تومان