طرح تولید بسته بندی چای و قهوه فوری

به نام خدا

طرح تولیدبسته بندی چای و قهوه فوری

مقدمه ۱
-۱ معرفی محصول ۸
-۱ مشخصات کلی محصول ۸ -۱
-۲ شماره تعرفه گمرکی ۹ -۱
-۳ شرایط واردات ۱۰ -۱
-۴ استانداردهای ملی وجهانی ۱۱ -۱
-۵ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۱۱

۶ موارد مصرف و کاربرد ۱۲ -۱
-۷ کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۱۲ -۱
-۸ اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز ۱۲ -۱
-۹ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۱۶ -۱
-۱۰ شرایط صادرات ۱۸ -۱
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا : ۱۹
– ۱ بررسی ظرفیت بهره برداری وروند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون ۱۹ -۲
– ۲ بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا ۲۳

-۳ بررسی روند واردات محصول

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۲۵ -۲
-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه -۲
آن ۲۷
-۶ بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ۲۸ -۲
تعیین نقاط قوت و ضعف تگنولوژیهای مرسوم ( به شکل اجمالی ) در فرآیندتولید ۳۲
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت ۳۴
-۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۴۰
-۵ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ۴۲

-۶ وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۴۲
-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح ۴۲
-۸ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و
حمایتهای مالی ۴۲
-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی ۴۳

مقدمه :
اکثر نیاز چای کشور از طریق واردات چای قاچاق تامین می شود که این امر علاوه بر ضررهای فراوان
اقتصادی، برای مردم مسائل و مشکلات بهداشتی نیز به همراه دارد. شرکت تی نوشقصد دارد با ایجاد کارخانه
ای مجهز به جدیدترین ماشین آلات به قطبی در زمینه تهیه و توزیع چای و مشتقات آن تبدیل شود. بدین ترتیب
علاوه بر اینکه از مصرف چای های خارجی در داخل کاسته می شود، زمینه صادرات به دیگر کشورها هم
فراهم می شود.
در حال حاضر چای تولید داخل از کیفیتمناسبی برخوردار است و اکثر مردم تمایلی به مصرف آن ندارند. از
مصادیق این امر وجود ۱۵۰ هزار تن انباشته چای علی رغم تقاضای زیاد بازار داخل برای چای در انبارهای
کشور می باشد. از راه های استفاده این محصولات باز فراوری آن و تبدیل آن به چای مرغوب و با کیفیت
توسط اسانس و عصاره چای مرغوب می باشد. بنابراین و باتوجه به آمار های موجود مبنی بر تقاضای چای وممنوع بودن واردات آنها بازار خوبی برای چای خشکبازفراوری شده و کیسه ای در آینده پیشبینی می شود.
همچنین با توجه به تنوع طلبی مردم در مصرف و کمبود تمایل به مصرف نوشابه های گاز دار در تمام دنیا و
مصارف سرانه کشورهای دیگر برای چای فوری و نوشابه چای، برای این محصولات نیز می توان بازار خوبی
در آینده پیشبینی نمود.
بوته چای در حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در چین شناخته شده است. گیاه چای و واریته آن به
حالت وحشی در شمال هند در ناحیه ای به نام آسام و مناطقی مانند تونکین و لائوس میروید. هم اکنون کشت
این گیاه در کشورهای چین، هندوستان، ژاپن، سیلان، جاوه، نواحی شمالی ایران و بخشی از کشورهای اروپائی
و آمریکای لاتین رواج دارد….

طرح تولیدبسته بندی چای و قهوه فوری

۵۰صفحه

۳۰۰۰تومان