طرح توجیهی تولید انواع آرد با درجات مختلف

به نام خدا

طرح توجیهی تولید انواع آرد با درجات مختلف

هر آردی مصرف خاصی دارد که آرد کامل به سبب داشتن سبوس زیاد قهوه ای رنگ بوده و نسبت به آردهای دیگر
از نظر داشتن ارزش غذایی بالاتر از اهمیت بیشتری برخوردار است.

محصولاتی که دراین طرح مورداشاره است به این شرح میباشد:
نام محصول: آرد سبوس گرفته
کاربرد: مورد مصرف نانوایی ها
نام محصول: آرد نول
کاربرد: مورد مصرف کارخانجات ماکارونی و قنادی ها
نام محصول: آرد ستاره
کاربرد: مورد مصرف قنادی ها و نانوایی ها

نام محصول: سبوس
کاربرد: برای خوراک دام و طیور
گلوتن چیست ؟
اگر خمیر تهیه شده آرد را با آب یا محلول رقیق نمک شستشو نمایید، بعد از شستشوی کامل و خروج آرد، ته ظرف
یک ماده چسبناک میبینید که به آن گلوتن میگویند. این ماده همان چیزی است که باعث چسبندگی خمیر و ورز
آمدن آن میشود.

طرح توجیهی تولید انواع آرد با درجات مختلف

۹۸صفحه

۳۰۰۰تومان