طرح توجیهی پارچه بافي

به نام خدا

طرح توجیهی پارچه بافي

عناوین طرح:
فصل اول
بررسي بازار
مطالعه و شناخت محصول
عوامل موثردر انتخاب يك ماشين بافندگي
نام محصول در تعريف
وارداتي يا صادراتي بودن كالا
نامهاي تجاري
مختصات فيزيكي
شرح خواص
مواد اوليه
كالاهاي رقيب و جانشين
درجه اهميت پارچه
مباني مذهبي و فرهنگي
تحليل قيمت
اطلاعات پايه اي عمومي
اطلاعات اختصاصي محصول
شناخت جامعه مصرف كننده داخلي
شناخت جامعه مصرف كننده خارجي
شناخت توليد كنندگان داخلي
آمار واردات محصول طي سال هاي گذشته
محاسبه حجم فعلي بازار و تقاضا
تعيين سهم بازار قابل كسب
مكان يابي
عوامل مؤثر در انتخاب محل پروژه
فصل دوم

بررسي فني
دستگاه چله كشي
دستگاه آهار
.ماشين آلات بافندگي
محاسبه مقدار نخ مورد نياز
ساير ماشين آلات
جدول از –  به
تاسيسات
تصفيه آب
ديگ بخار
كابين برق اصلي
ژنراتور برق اضطراري
برق رساني
آبرساني
اير كانديش
ديگ بخار
سوخت رساني
وسائل حفاظت ايمني
بررسي فضا و مساحت ها
انبار محصول
جدول تعيين تعداد ماشين آلات و نيروي انساني
بر آورد مساحت زمين ، ساختمان و سالن توليد
فصل سوم
بررسي مالي
سرمايه ثابت
هزينه هاي تاسيساتي و ارتباطات
وسائل نگهداري و تعمييرات
تجهيزات ايمني كاركنان
تجهيزات انبار
جدول كلي محاسبه هزينه هاي هر بخش
هزينه هاي پيش بيني نشده
نرخ تورم
نرخ تورم هزينه هاي نيروي انساني
هزينه هاي نگهداري و تعميرات
هزينه مواد اوليه
ساير هزينه هاي توليد
بيمه كارخانه
استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري
پيش بيني سرمايه در گردش
سياست تامين منابع مالي
محاسبه قيمت تمام شده محصول
برآورد درآمد حاصل از فروش
صورت سود و زيان
پيش بيني وجوه نقدي
صورتحساب تراز نامه
فصل چهارم
تجزيه و تحليل اقتصادي
تجزيه و تحليل نقطه سر به سر
شاخص هاي سود آوري
شاخص هاي اعتباري

طرح توجیهی پارچه بافي
56صفحه

 

3000تومان