طرح توجیهی مونتاژباطری اتومبیل

به نام خدا
طرح توجیهی مونتاژباطری خودرو

فهرست

فصل اول

معرفی محصول
انواع باتری سرب-اسیدی
مشخصات محصول
استاندارد محصول
جدول استانداردهای بین المللی
بررسی بازار
بررسی روند واردات و صادرات
قیمت فروش محصول مشابه
لیست شرکت های تولید کننده لاتری در کشور
موقیت مکانی واحد

فصل دوم

بررسی های فنی طرح
ارائه روش های مختلف تولید
تشریح فرایند مونتاژ
بررسی ایستگاه ها و شیوه های کنترل کیفیت
دستگاه ها و تجهیزات خط مونتاژ
محاسبه ظرفیت
برآورد ظرفیت اسمی سیستم
میزان تولید محصولات مختلف به تفکیک تیپ
توان تولید سالیانه
لیست مواد و قطعات اولیه
برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی
تجهیزات و تأسیسات عمومی
نیروی انسانی
لیست پرسنل تولیدی
لیست پرسنل غیر تولیدی
برآورد مساحت ماشین آلات تولیدی
برآورد مساحت سالن تولید
مساحت انبارها
مساحت ساختمان های اداری

فصل سوم

بررسی های مالی طرح
ارزش مواد اولیه مصرفی
برآورد هزینه های تأمین انرژی
هزینه های خدمات نیروی انسانی
جمع بندی اجزا و برآورد سرمایه در گردش
اقلام سرمایه در گردش
هزینه ماشین آلات خط تولید
هزینه زمین و ساختمان ها
مساحت و هزینه زمین مورد نیاز
هزینه لوازم اداری
هزینه های قبل از بهره برداری
کل سرمایه گذاری
قیمت تمام شده محصول
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
پیش بینی عملکردسود و زیان ویژه طرح

طرح توجیهی مونتاژباطری خودرو

۶۵صفحه

۳۰۰۰تومان