طرح توجیهی فرم دهی فلزات به روش کشیدن

به نام خدا

طرح توجیهی فرم دهی فلزات به روش کشیدن

روشهای تولید ) تمامی وسایلی که در گوشه و کنار محیط زندگی خود با آن سر و کار
داریم و از آنها استفاده میکنیم حاصل انجام یکسری فرآیندهای عملیاتی با استفاده از دستگاهها ،
نیروی انسانی و صرف هزینه و زمان مناسب بر روی مواد اولیه وخام هستند .
روشهای تولید
کلیه عملیاتی که توسط ابزار آلات، دستگاهها و نیروی انسانی بر روی مواد اولیه و یا قطعات جهت
تولید محصول مناسب را در بر میگیرد میتوان روش تولید نامید.روشهای تولید را میتوان به چند
دسته تقسیم بندی کرد : ریخته گری
ماشینکاری( شامل : تراشکار، فرزکاری ، سنگ زنی ،اره کشی ، خان کشی و…) جوشکاری و… به
عنوان اولین موضوع فرآیند ریخته گری را بررسی خواهیم کرد………..

نام محصول فلزات فرم دهی شده به روش کشیدن
ویژگی محصول یا طرح تنوع در شکل و رنگ همچنین جدید بودن
ظرفیت پیشنهادی طرح (تن) ۳,۶۰۰
موارد کاربرد استفاده جهت دکور و تزئین با توجه به مقاوم
بودن محصول
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) ورق آهن
– کمبود / مازاد محصول تا سال ۳۴,۹۴۷ ۱۳۹۵
اشتغالزایی (نفر) ۲۳
۳,۵۰۰ (۲m) زمین مورد نیاز
۹۲صفحه
۳۰۰۰تومان