به نام خدا

طرح توجیهی فرآوري روده گوسفند (هنگ)

فهرست مطالب
فصل اول : خلاصه گزارش
فصل دوم : معرفی طرح و سابقه
فصل سوم : مطالعه بازار
فصل چهارم : مواد اولیه و تاسیسات
فصل پنجم : مکان یابی و بررسی جنبه هاي زیست محیطی
فصل ششم : منابع نیروي انسانی
فصل هفتم : فنی و مهندسی
فصل هشتم : برنامه اجرائی و بودجه بندي
فصل نهم : برآورد ها و تجزیه و تحلیل مالی

مزایاي صادرات روده
روده تنها کالاي صادراتی است که اثر ضد تورمی دارد. بدین معنی که هرچه صادرات و قیمت صادراتی آن بالا
رود قیمت گوشت کاهش می یاید.
فرآیند تولید و صادرات روده هیچگونه ارزبري ندارد.
تمام مراحل به عمل آوردن این کالا با دست و ظرافت خاصی انجام می گیرد. بنابراین نیروي انسانی زیادي
مشغول به کار خواهند شد.
روده ایران بعد از زغفران و خاویار در دنیا مقام سوم را دارد و از نظر کمی و کیفی مقام اول را دارد.
راهکارهاي پیشنهادي:
– ذبح گوسفند و بز نسبت به سالهاي اخیر خیلی کاهش یافته است . می توان با کشورهایی که
فروشنده هستند قرارداد بسته و از این طریق ارزش افزوده زیادي حاصل آید.
– برداشتن قوانین و مقررات دست و پاگیر در ارتباط با واردات روده، و صادرات آن در رابطه با
همکاري بین وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي -بازرگانی- راه و ترابري و سازمانهایی که در این امر دخیل
هستند مثلا” دامپزشکی، گمرك و …

می توانیم با داشتن رایزنهاي بازرگانی درکشورهاي دارنده دام سبک و فروشنده روده از موقعیت
هاي موجود بهره برداري نموده و با شناسایی بازارها به صادرات و واردات بیشتري دست یابیم .
نکته قابل توجه این است که در خصوص این صنعت باید فرهنگ سازي شود و مردم به صادرکننده به
همان دید بنگرند که به قهرمان المپیک می نگرند. چرا که قهرمان المپیک با تلاش خود نام ایران را
بلند آوازه می نماید و یک صادرکننده که با محصولات و کالاهاي مرغوب خود صادرات کشور را رونق
می دهد و در دنیا هم با همان نام ایران را سربلند می گرداند……

خلاصه مشخصات طرح
نام محصول فرآوري روده گوسفند
ویژگی محصول یا طرح ارزش افزوده بالا – مواد اولیه فراوان و ارزان
ظرفیت پیشنهادي طرح (عدد) ۱۸۰٫۰۰۰
موارد کاربرد پزشکی – ورزشی – موسیقی
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) روده گوسفند
اشتغالزایی (نفر) ۱۹
۱,۸۰۰ (۲m) زمین مورد نیاز

طرح توجیهی فرآوري روده گوسفند (هنگ)

۸۵صفحه

۳۰۰۰تومان