به نام خدا

طرح توجیهی درجه بندی ، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez

نام محصول درجه بندی ، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۴۰۰ تن در سال
موارد کاربرد:
کارخانجات تولید کننده داروهای انسانی و حیوانی
برخی کارخانجات تولید کننده مواد آرایشی
برخی کارخانجات تولید کننده مواد بهداشتی
برخی کارخانجات محصولات غذائی
مواد اولیه مصرفی عمده انواع گل و گیاه تازه
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۱۱۰ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۴
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۳۲۰۰
اداری (مترمربع) ۶۰
تولیدی (مترمربع) ۶۰۰
انبار (مترمربع) ۳۰۰
زیربنا
تاسیسات و سایر (مترمربع) ۱۰۰
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی ۲۴۰۰ تن در سال
آب (مترمکعب) ۳۵۰۰
برق (کیلو وات ساعت) ۷۶۸۰۰۰
میزان مصرف
سالانه یوتیلیتی
گازوئیل (مترمکعب)۶۰۰

طرح توجیهی درجه بندی ، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez

۶۹صفحه

۳۰۰۰تومان