طرح توجیهی تولید کنسرو ماهی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کنسرو ماهی

عناوین طرح:
معرفی محصول
نام و کد محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
بررسی و ارائه استاندارد ملی
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت داخلی و جهانی
توضیح موارد مصرف و کاربرد
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر محصول
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
شرایط صادرات
وضعیت عرضه و تقاضا.
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
بررسی روند واردات محصول
بررسی روند مصرف
بررسی روند صادرات محصول
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی
میزان مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال
بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
تجزیه و تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

فرایند طرح :
مواداولیه برای تهیه کنسرو ماهی
-۱ ماهی : ماهی مناب کنسرو (تن – ساردین – کیلکا – قباد)
اماده سازی ماهی برای کنسرو
-۲ چربیها ونمک
از روغنهای با ثبات وعاری از طعم نا مطلوب استفتده می شود . روغن های گیاهی
بویژه زیتون ارجهیت دارند در صورت استفاده از روغن زیتون بایستی تصفیه شده
وعاری از آب ومواد صمغی باشد گاهی بجای روغن از آب نمک یا سرکه یا آبلیمو به
عنوان قسمت مایع کنسرو ماهی استفاده میشود.
مواد بسته بندی :
بسته بندی کنسرو ماهی معمولا در قوطی های فزی انجام میشود که لزوما بایدقلع
اندود ولاک دار ویپه باشند . به جای قوطی های فلزی از بسته های شیشه ای قابل
انعطاف هم میتوان استفاده کرد اما قابلیت این بسته ها در برابر بسته های فلزی کمتر
میشود

خلاصه طرح :
موضوع طرح : تولید کنسرو ماهی
نوع تولیدات : کنسرو ماهی
تعداد شاغلین : ۳۰

زمین موردنیاز:۴۰۰۰مترمربع

طرح توجیهی تولید کنسرو ماهی

۱۷صفحه

2000تومان