به نام خدا

طرح توجیهی تولید وبسته بندی انواع چیپس میوه

اهمیت اقتصادی توسعه صادرات میوه جات خشک شده، توزیع نامناسب منابع غذائی و انواع
محصولات کشاورزی و فصلی و منطقه ای بودن تولید بسیاری از محصولات در جهان از جمله دلایل
اهمیت خشک کردن میوه جات میباشد. همچنین نیاز بیشاز حد بعضی از کشورها به اینگونه
محصولات بدلیل شرایط خاص اقلیمی آنها و همچنین هزینه بالای حمل و نقل سبزیجات و میوه جات
تازه و محدود بودن زمان نگهداری آنها دلایل دیگر این امر و بیانگر اهمیت این محصول در دنیای امروز
است. از اینرو این طرح در قالب مطالعه مقدماتی و امکانسنجی طرح تولید چیپس میوه جات انجام شده
است. در ادامه شاخصهای عملیاتی طرح بطور خلاصه ارائه شده است.
طرح: چیپسمیوه جات
محصول ظرفیت سالیانه(تن)
میوه جات خشک شده ۲۸۰
شاخصهای عملیاتی
تعداد روز کاری ۲۷۰ روز
نوبت کاری ۱ نوبت
زمان هر شیفت ۸ ساعت

نام محصول چیپس میوه جات
ظرفیت پیشنهادی طرح سالیانه ۲۸۰ تن
موارد کاربرد خوراکی (تنقلات)
مواد اولیه مصرفی عمده انواع میوه جات شامل: سیب،
گلابی، کیوی، زردآلو، آلو، هلو
۱۳۷۰۰ تن  کمبود محصول
اشتغال زایی ( نفر) ۲۶
زمین مورد نیاز:۶۰۰۰مترمربع

طرح توجیهی تولید وبسته بندی انواع چیپس میوه

۸۰صفحه

۳۰۰۰تومان