به نام خدا

طرح تولید دستگاه خشک کن میوه و سبزی

اساس  روش خشک کردن همانا روي این اصل ساده است که میکرو ارگانیسم هاي موجود روي مواد
غذائی خشک شده قادر به رشد نخواهند بود ، بدین معنی که این موجودات نمی توانند روي
موادي که فعالیت آبی آنها زیر ۰,۶ است رشد کنند . فعالیت آبی ( نسبت فشار بخار آب محصول
در یک محیط بسته به فشار آب خالصبه همان شرایط ) عامل نشان دهنده قابل اعتمادتري
نسبت به مقدار آب موجود براي تعیین مقاومت ماده خشک شده در برابر فساد می باشد . رابطه
بین این دو عامل از محصولی به محصول دیگر به طور قابل ملاحظه اي متغییر است .
مواد غذائی خشک شده داراي مزیت هاي خاصی بر دیگر مواد غذائی که به روش هاي دیگري
نگهداري شده اند ، می باشند . این مزایا شامل سبکی و کم حجم بودن محصول و بی نیازي از
استفاده از سردخانه جهت نگهداري آنها خواهد بود .
خشک کردن سبزي و میوه را در حالت کلی می توان به دو گروه عمده تقسیم بندي کرد :
خشک کردن سنتی ·
در این روش خشک کردن سبزي و میوه در آفتاب و یا با استفاده از تجهیزات سنتی صورت
می گیرد .

خشک کردن خرما ، انگور ، انجیر ، آلو ، آلبالو و … با استفاده از روش هاي سنتی هنوز هم
در ایران و بسیاري از کشورهاي دیگر انجام می گیرد . در این روش محصول در روي سینی و
حتی روي زمین و توسط تابش گرماي خورشید خشکانده می شود .
خشک کردنصنعتی ·
خشک کردن صنعتی به کلیه روش هاي خشک کردن که آب تحت شرایط کنترل شده حرارت،
رطوبت، سرعت جریان هوا و غیره، از محصول جدا می شود ، اطلاق می گردد . در این روش
خشک کردن سبزي و میوه با استفاده از حرارت و وزش باد که بصورت مصنوعی و از طریق
ماشین آلات خشک کن ایجاد می گردد ، خشک می شوند . کنترل شرایط در روش خشک کردن
صنعتی منتج به کاهش زمان خشک کردن شده و علاوه بر آن امکان تولید محصول خشک
مرغوبی را نیز میسر می سازد .
امروزه سبزي و میوه هاي بسیار زیادي از طریق صنعتی خشک می شوند که بعنوان نمونه
می توان به خشک کردن برنج ، حبوبات ، سبزي هاي مختلف ، کشمش ، زردآلو ( قیصی ) آلو
قطره طلا ، آلبالو ، پسته و غیره اشاره کرد که بواسطه آن صنعت خشکبار در کشورها شکل می
گیرد .
خشک کردن صنعتی در مقایسه با روش هاي سنتی داراي مزایاي بسیار زیادي می باشد که
در اینجا می توان به موارد زیر اشاره کرد :……..

نام محصول ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات
ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) ۴۲ دستگاه در سال
موارد کاربرد
خشک کردن انواع سبزي ها ·
خشک کردن حبوبات ·
خشک کردن میوه ها و تولید خشکبار وغیره
مواد اولیه مصرفی عمده
انواع فولاد به اشکال میلگرد ، ورق و پروفیل ·
تجهیزات جانبی الکتریکی ·
الکتروموتور ·
الکترو پمپ ·
تجهیزات الکترونیکی ·
….. ·
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۴۲ دستگاه در سال
اشتغال زایی (نفر) ۲۷
زمین مورد نیاز (مترمربع)۴۱۰۰

طرح توجیهی تولید ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات

۶۱صفحه

۳۰۰۰تومان