طرح توجیهی تولید قطعات کشتی و شناورهای دریائی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید قطعات کشتی و شناورهای دریائی

خلاصه طرح
نام محصول قطعات کشتی و شناورهای دریائی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۰۰ تن در سال
موارد کاربرد ساخت یا تعمیرات انواع شناور های صیادی و تفریحی و کشتی ها
مواد اولیه مصرفی عمده
انواع پروفیل و ورق فولادی ·
رزین پلی استر و کلیه متعلقات آن ( مواد شیمیائی ) ·
قطعات استاندارد و آمادی مکانیکی ·
رنگ و متعلقات ·
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد
اشتغال زایی (نفر) ۲۵
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۲۵۰۰

فهرست مطالب
مقدمه ۱
۱ – معرفی محصول ۲
۲ ( -۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۵
-۱-۳ شرایط واردات محصول ۶
-۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) ۶
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۷
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد ۸
-۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ۹
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ۱۱
-۱-۱۰ شرایط صادرات ۱۲
۲ – وضعیت عرضه و تقاضا ۱۳
-۲-۱ بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون ۱۳
-۲-۲ بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا ۱۷
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم

-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون ۲۰
۲۱ -۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم ۲۱
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن
با دیگر کشورها
۲۶
-۴ تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول ۳۰
-۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد
انتظار
۳۱
-۶ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن ۳۸
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۴۳
-۹ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی ۴۴
-۱۰ وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی ۴۶
-۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

کشتی ها و شناورهای دریائی بعنوان خودرو دریائی محسوب می گردند . این وسائط روی
آب حرکت کرده و عهده دار حمل و نقل بار یا مسافر بوده و یا برای انجام امور دیگر مانند صید
آبزیان ، لایروبی ها ، انجام عملیات نفتی و … مورد استفاده قرار می گیرند .
در فرهنگ لغت حمل و نقل دریائی ، وسایط نقلیه مختلفی وجود دارد که در اینجا بهتر دیده
شده است قبل از ورود به مبحث معرفی محصول مورد مطالعه ، توضیحات مختصری در مورد
آن ارائه گردد تا بدینوسیله جایگاه قطعات مورد مطالعه در آن مشخصشود ………

طرح توجیهی تولید قطعات کشتی و شناورهای دریائی

۵۳صفحه

۳۰۰۰تومان