به نام خدا

طرح توجیهی تولید فلز منیزیم از دولومیت

سنگ هاي حاوي دولومیت را با همان نام دولومیت یا سنگ آهک دولومیتی میشناسند.
کانی هاي کربناته شامل کلسیت، آراگونیت، دولومیت می باشد . شاید هیچ ماده معدنی دیگري، مصارفی را که
سنگ آهک و دولومیت دارند، نداشته باشد. سنگهاي کربناته به خاطر خواص فیزیکی خود پایههاي اساسی
صنعت مصالح ساختمانی را تشکیل میدهند و از بدو تمدن بشري مورد استفاده بوده و در حال حاضر نیز
مصارف این سنگها رو به افزایش است. سنگ هاي کربناته ۵۰ ٪ مخازن نفت و گاز دنیا و ۹۵ ٪ مخازن نفت و گاز
ایران را شامل می شوند. رسوبات کربناته از کلسیت (کم یا پرمنیزیم) و یا آراگونیت و مقداري نیز دولومیت،
پیریت و کوارتز، تشکیل شده اند………

نام محصول فلز منیزیم
ویژگی محصول یا طرح وجود مواد اولیه فراوان در کشور – وارداتی
بودن به صورت کامل
ظرفیت پیشنهادي طرح (تن) ۲۸۰۰
موارد کاربرد
– استفاده فراوان در صنایع خودرو – سیمان –
مواد منفجره – سوخت – شیشه و …
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی دولومیت – فرو سیلیس
– کمبود / مازاد محصول تا سال ۱۳۹۲۸۳ ۱۳۹۳
اشتغالزایی (نفر) ۱۳۱
۳۰۰۰۰ (۲m) زمین مورد نیاز

۷۰صفحه

۳۰۰۰تومان