طرح توجیهی تولید غلات حجیم شده(اسنک، پلت، پفک و پاپ کورن)

به نام خدا

طرح توجیهی تولید غلات حجیم شده(اسنک، پلت، پفک و پاپ کورن)

غلات حجیم شده عموما” بعنوان تنقلات مصرف میشوند. از آنجا که آمار استفاده از تنقلات
متنوع و غذاهای آماده در جوامع امروزی با افزایش روزافزونی مواجه است

بطور کلی فرآورده های حجیم شده را می توان از بیشتر غلات مانند گندم، جو، برنج و ذرت تولید
کرد که به اشکال گوناگون مانند ورقه ای، پولکی یا دانه کامل حجیم شده به بازار عرضه می شوند. از
ذرت بیشتر از سایر غلات برای تولید فرآورده های حجیم استفاده می شود.
بر اساس تعاریف استانداردهای ملی، غلات حجیم شده عبارتند از بلغور و آرد غلات که به وسیله
دستگاه اکسترودر، تحت دما و فشار بالا، حجیم و پخته شده و سپس پوششو طعم داده شده باشند.
مایعات شکلاتی، میوه ای یا انواع طعم های دیگر میتواند به عنوان ماده پرکننده یا مغزی در این
محصولات تزریق شود یا به عنوان روکش دهنده روی این محصولات را پوشانده و طعم های متنوعی
ایجاد کنند.
انواع دیگری از غلات حجیم نیز وجود دارند که بر پایه دانه غلات تهیه میشوند. در این روش دانه
های گندم، ذرت یا برنج تحت شرایط انفجاری ویژه ای حجیم شده و سپس از ترکیباتی مانند عسل،
کاکائو یا مواد مشابه به عنوان روکش دهنده برای آنها استفاده میشود.

خلاصه طرح
نام محصول :غلات حجیم شده (اسنک، پلت، پفک و پاپ
کورن)
ظرفیت پیشنهادی طرح :سالیانه ۸۹۷ تن
موارد کاربرد :خوراکی (تنقلات)
مواد اولیه مصرفی عمده :آرد گندم، آرد ذرت، آرد برنج و دانه ذرت
کمبود محصول سال ۱۳۹۰ :۱۳۰۰۰۰ تن
اشتغال زایی: ( نفر) ۵۶ نفر
زمین مورد نیاز:۸۳۲۵ مترمربع

طرح توجیهی تولید غلات حجیم شده(اسنک، پلت، پفک و پاپ کورن)

۶۱صفحه

۳۰۰۰تومان