به نام خدا

طرح توجیهی تولید عرقیات معطر

ویژگیهای محصول:
-۱-۱ کد محصولات
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی
-۳-۱ شرایط واردات
-۴-۱ استانداردها
-۵-۱ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۶-۱ موارد مصرف و کاربرد
-۷-۱ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل آن بر مصرف محصول
۸-۱ – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
۹-۱ – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
-۱۰-۱ شرایط صادرات
-۱-۲ وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی وضعیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
-۲ بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرح های توسعه در دست اجرا
-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  ۸۵
-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
– ۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم (به صورت اجمالی) در فرآیند تولید
۵ – بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
-۱-۵ زمین
-۲-۵ محوطه سازی
-۳-۵ ساختمانهای تولیدی واداری
-۴-۵ ماشینآلات و تجهیزات
-۵-۵ تاسیسات عمومی
-۶-۵ ااثیه و تجهیزات اداری
-۷-۵ وسائط حمل و نقل درون/ برون کارگاهی
-۸-۵ برآورد میزان سرمایه در گردش
-۹-۵ برآورد هزینه نگهداری و تعمیرات:
-۱۰-۵ برآورد هزینه استهلاک
۶ – میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن، قیمت و بررسی
تحولات اساسی در روند تامین اقلام مورد نیاز در گذشته و آینده
۷ – پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
۱-۷ تحلیل های مرتبط به دسترسی به منابع نیروی انسانی
۲-۷ تحلیل مربوط به شرایط زیست محیطی
۳-۷ شرایط خاص و پیشنهاد منطقه مناسب
– ۸ وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
۹ – بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
۱۰ – وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی و مالی
۱۱ – تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید

طرح توجیهی تولید عرقیات معطر

۵۰صفحه

۳۰۰۰تومان