طرح توجیهی تولید دستگاههاي نوآور آتش نشانی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید دستگاههاي نوآور آتش نشانی

ویژگی محصول یا طرح توسعه تولید تجهیزات مدرن آتش نشانی
ظرفیت پیشنهادي طرح 50000 دستگاه
موارد کاربرد اطفاء حریق
مواد اولیه اصلی مواد پلاستیکی، قطعات الکترونیکی، گاز کربنیک، پودر اطفاء حریق
محل تامین مواد اولیه داخل کشور
557031 دستگاه کمبود محصول در سال 1395
اشتغالزایی 22 نفر
زمین مورد نیاز 2000 متر مربع

محصول مورد نظر طرح حاضر، دستگاههاي نوآور آتش نشانی میباشد که براي اطفاء حریق مورد استفاده قرار
می گیرد.
کلیه آتش سوزي ها (به استثناي انفجارات) در مراحل اولیه کوچک و محدود می باشند و با گذشت زمان گسترش پیدا
کرده و با آتش سوزي هاي مهیب و صدمات و زیانهاي شدید مالی و جانی منتهی می گردد. کانونهاي بروز آتش
سوزي در همه جا هست و محل و زمان مشخص براي بروز اینگونه آتش سوزي ها وجود ندارد. آتش سوزي ممکن
است در طبقه سیام یک ساختمان یا زیر زمین یک فروشگاه، در کابین یک هواپیماي یا موتورخانه یک کشتی
اقیانوس پیما، در یک معدن زغال سنگ یا قلب یک جنگل وسیع، در دهانه یک چاه نفت یا در برج تفکیک یک
پالایشگاه، در یک ساختمان عمومی و یا پانسیون کودکان و غیره بوقوع بپیوندد.
در کلیه این مکانها نمی توان یک آتش نشان حرفه اي و دستگاههاي موتوریزه و یا سیستم هاي گران قیمت اطفاء
حریق قرار داد و آتش سوزي ها در مراحل اولیه به اینگونه دفاع و مبارزه احتیاج ندارد لزوم وسائل دستی آتش نشانی
محتوي مواد خاموش کننده مختلف براي نصب و آماده بودن در محلهاي احتمال بروز حریق امري اجتناب ناپذیر است.
امروزه صدها کارخانه سازنده در دنیا با نامهاي مختلف و استانداردهاي متفاوت اقدام به ساختن این وسائل کرده و هر از
چند گاه نوعی جدیدتر با قدرت بیشتر به بازار عرضه می کنند.
دستگاهها و وسائل دستی اطفاء حریق در انواع مختلف و اندازه هاي متفاوت به منظور مبارزه با
آتش سوزي هاي مختلف در مراحل اولیه طراحی و ساخته شده اند که از نظر حجم و وزن در حداقل ممکنه بوده و به
آسانی قابل حمل و با سرعت براي مبارزه با آتش سوزي ها قابل استفاده می باشند. منظور مبارزه با آتش سوزي هاي
بزرگ تعدادي از این کپسولهاي شیمیایی در اندازه هاي بزرگتر یافت می شوند که به منظور سهولت حمل و نقل روي
شاسی هاي مجهز به چرخ نصب شده اند که به آسانی میتوان آنها را از محلی به محل دیگر جا به جا کرد یا اینکه این….

طرح توجیهی تولید دستگاههاي نوآور آتش نشانی

54صفحه

3000تومان