طرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری Glow in Dark

به نام خدا

طرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری Glow in Dark

نور افشانی لومینانس پس از قطع تابش نور فسفرسانس نامیده می شود. این نام تنها به دلیل شباهت
ظاهری این پدیده به نور حاصل از سوختن فسفر در تاریکی برای آن انتخاب شده است اما ارتباطی با فسفر
ندارد. برخی از مواد و کانی ها برای چند لحظه فسفرسانس هستند در حالیکه برخی دیگر برای مدت طولانی
به نوردهی (ولو به شدت ناچیز) ادامه می دهند. بعضی از کانی ها تا چند سال پس از تابش نیز به نور افشانی
خود ادامه می دهند.
اساس پدیده لومینانس همان برانگیختگی الکترون ها است. می دانید که در یک اتم الکترونها در
وضعیت های انرژی مختلفی نسبت به هسته قرار دارد که به آنها تراز های الکترونی گفته می شود ویژگی هر
تراز انرژی معلوم و مشخص آن است که با افزایش فاصله تراز از هسته افزایش می یابد. یک الکترون تنها در
این ترازها و با انرژی های ویژه می تواند به دور هسته بچرخد و نمی تواند هر انرژی دلخواهی داشته باشد. در
وضعیت عادی که هیچ انرژی اضافی وجود ندارد الکترونها به ترتیب ترازهای انرژی اتم را از پایین به بالا پر
می کنند و به ترازی که هر الکترون در این وضعیت اشغال می کند تراز پایه ای آن گفته می شود که پایدارترین
وضع برای آن است.
اگر در این حالت یکی از الکترونها که معمولاً الکترون تراز آخر است به هر طریقی از جنبش های
گرمایی گرفته تا برخورد فوتون و ذره انرژی می گیرد و این انرژی با اختلاف انرژی تراز پایه با یکی از ترازهای
بالاتر برابر باشد الکترون انرژی را جذب می کند و با احتمال مشخصی به تراز بالاتر می رود. در این وضعیت
الکترون برانگیخته شده است اما از آنجا که حالت پایه پایدارتر است این گذار و برانگیختگی معمولاً زیاد طول…….

نام محصول درخشان کننده های نوری
ظرفیت پیشنهادی طرح: ۱۰۰ تن در سال
موارد کاربرد: به عنوان ماده نورتاب در ساخت علائم هشداردهنده،اعلام کننده و محصولات تزئینی
مواد اولیه مصرفی عمده: استرانسیوم، اکسید روی
کمبود محصول سال ۱۳۹۰ : ۱۰۰۰ تن جهت بازار داخل و صادرات
اشتغال زایی: (نفر) ۱۲
زمین مورد نیاز:۱۰۰۰ مترمربع

طرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری Glow in Dark

۴۱صفحه

۳۰۰۰تومان