طرح توجیهی تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی

خلاصه طرح
نام محصول انواع اسانس و سایرافزودنیهاي
موادغذائی
ظرفیت پیشنهادي طرح 100 تن در سال
موارد کاربرد طعم دهنده و معطر كننده داروها و غذاها – توليد عطر
ها, اسپري هاي خوشبو كننده و در صنايع بهداشتي به
عنوان معطر كننده صابون،خمير دندان و …
مواد اولیه مصرفی عمده:

آويشن پونه بابونه رازيانه برگ
گردوخارخاسک بيد بادرنجبويه زنيان بيدمشک
اسطوخودوس زيره برگ چنار بومادران دارچين
برگ زيتون اترج بهار نارنج سنبل
لطيب خارشتر

اشتغال زایی ( نفر) 30
5000 ( m زمین مورد نیاز ( 2

فهرست مطالب:
چکیده 1
-1 معرفی محصول 2
-1-1 مشخصات کلی محصول 2
-2-1 شماره تعرفه گمرکی 5
-3-1 شرایط واردات و صادرات 5
-4-1 استانداردهاي ملی وجهانی 6
-5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 11
-6-1 موارد مصرف و کاربرد 11
-7-1 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

اهمیت استراتژیککالا در دنیاي امروز 12
-9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 13
-2 وضعیت عرضه و تقاضا : 14
2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه – 1-2 و 2
و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 14
-3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 18
-5-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن 18
-6-2 بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم 20
1و 2- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : 20
-1-1 تقطیر 22
-1-1 خشک کردن

-2-1 تقطیر به وسیله آب 24 -1
-3-1 تقطیربا بخار و آب 27 -1
-4-1 تقطیر با بخار آب 27 -1
-5-1 تقطیر استخراجی 28 -1
-2-1 استخراج به کمکحلال 29
-1-2 خیساندن 29 -1
-2-2 دم کردن 30 -1
-3-2 ماسراسیون 31 -1
-4-2 استخراج توسط حلال هاي فرار 31 -1
-5-2 استخراج به وسیله گاز دي اکسید کربن 31 -1
-3-1 فیلتر کردن 33
-4-1 پرسکردن 33
-5-1 انبار کردن و بسته بندي

طراحی فرآیند 34
-7-1 نقشه جانماي کارخانه 36
-3 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت 37
-1-3 محوطه سازي 37
-2-3 ساختمان 38
-3-3 ماشین آلات 39
-4-3 تاسیسات 40
-5-3 وسائط نقلیه 41
-6-3 تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی 41
-7-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده

-11-3 برآورد آب, برق, سوختو ارتباطات 45
-12-3 هزینه هاي تعمیر و نگهداري و استهلاك 46
-13-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده تولید 46
-14-3 هزینه هاي توزیع و فروش 46
-15-3 جدول هزینه هاي ثابت و متغیر تولید 47
-16-3 نتیجه گیري 48
-4 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 48
-5 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح 51
-6 وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 52
-7 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح 53
-8 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهاي مالی

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید 53
-10 در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود 54
مراجع 55
پیوست ها ( بخشنامه هاي مربوط به قوانین واردات و صادرات اسانس)

يكي از گروههاي مواد موثره گياهان، اسانس ها ١ هستند. اسانس ها از نظر تركيب شيميايي همگن
نيستند، بلكه به صورت تركيب هاي مختلفي مشاهده مي شوند، ولي به طور كلي از گروه شيميايي
موسوم به ترپن ها هستند و يا منشا ترپني ٢ دارند. اين تركيبات معمولاً از بو و مزه تندي برخوردارند
و وزن مخصوص آنها اغلب از آب كمتر است. اين مواد به روغن هاي فرار ٣ يا روغن هاي خاص ٤ نيز
معروفند.
اسانس ها در سلول ها و كرك هاي ترشحي منفرد و يا مجتمع، غده هاي ترشحي، مجاري ترشحي
در قسمت هاي سطحي و دروني اندام هاي مختلف برگ ها، ميوه ها، جوانه ها و شاخه هاي گياهان
وجود دارند. سلول ها و بافت هاي ترشحي مذكور ممكن است تنها در يك اندام گياه وجود داشته باشند (مثلاً تنها در گل يا ميوه) و يا ممكن است در اندام هاي مختلف گياه پراكنده باشند. در اين
صورت اسانس هاي حاصله از نظر كميت، كيفيت و همچنين عناصر و اجزاء تشكيل دهنده از اندامي
به اندام ديگر تفاوت دارند، به طوري كه مثلاً توليد كنندگان عطر و ادكلن به خوبي مي دانند كه
اسانس هاي حاصل از گل هاي نارنج تلخ در مقايسه با اسانس هاي استخراج شده از پوست و ميوه اين گياه از كيفيت و ارزش بيشتري بر خوردار مي باشند. از اينرو يكي از مهمترين مسائل گياهان
دارويي مطالعه و تحقيق در مورد اسانس موجود در اندام هاي مختلف يك گياه و مقايسه آنها از نظر
ميزان كيفيت و كميت با يكديگر مي باشد. اسانس ها معمولاً در داخل سلول هاي گياهي به شكل
قطرات كروي و گلبول مانند جاي گرفته اند. وجود اسانس تنها در حدود ٢٠٠٠ گونه از ٢٥٠٠٠٠
گونه گياه گلداري كه تا كنون شناخته شده، گزارش گرديده است. مهمترين گياهان دارويي حاوي
اسانس متعلق به خانواده هاي نعناع، سراب، مورد، گشنيز، كاسني، سرو و تعداد كمي از گياهان
ديگر مي باشد…..

طرح توجیهی تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی

69صفحه

3000تومان