طرح توجیهی تولید بریکت از زغال سنگ جهت استفاده در تامین سوخت و تولید انرژی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید بریکت از زغال سنگ

بریکت یا همان ذغال فشرده را می توان از ضایعات چوب یا ضایعات ذغال سنگ و یا پودر های مواد سوختی و یا
از ذغال های شکسته مانده در کارخانجات بسته بندی ذغال تهیه کرد .
بریکت یک سوخت ساختگی است که از خاکه مواد سوختی و یک ماده چسبنده ای که به منزله سیمان عمل
می کند ترکیب یافته و بیشتر به مصرف سوخت دیگ های بخار و در بعضی لوکوموتیوها به کار می رود؛ به ویژه
در نقاطی که چندان دسترسی به سوخت های بهتر نباشد. ماده سوختنی بریکت ممکن است خاکه زغال سنگه
خاکه کک  خاک اره و یا زغال قهوه ای و نارس و یا مخلوطی از آنها باشد. ماده چسبنده معمولاً قیر  اسفالت
ملاس چغندر  آرد و نشاسته های ارزان صنعتی می باشد. ذغال فشرده یا زغال قالبی، رایج ترین نوع بریکت
سوختی است که با گرد ذغال چوب ساخته میشود

برای ساختن این ماده، ذغال چوب را آسیاب میکنند و گرد به دست آمده را با گونهای چسب که معمولا
نشاسته و گاهی صمغهای گیاهی است به همراه برخی افزودنیهای دیگر درهم میآمیزند، سپس مخلوط به
دست آمده را تحت فشار و گرما قرار داده و به شکلهای گوناگون (معمولا چارگوش یا استوانهای و یا تخم
مرغی) قالب گیری میکنند . درازا و پهنای این بریکتها معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر است .
افزودنیهایی که ممکن است برای ساخت ذغال فشرده به کار رود شامل آهک، گرد زغال، بوره، نیترات سدیم (
کاتالیزور )، پارافین و خاک اره است .فرآیند تولید بریکت بسیار ساده بوده و در واقع در صورت تامین خوراک
مورد نیاز به غیر از واحد تخلیط و واحد فشرده سازی تجهیز اصلی دیگری ندارد به طور کلی……….

نام محصول تولید بریکت از ذغال سنگ جهت مصرف درتامین سوخت
و انرژی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۳۰۰ تن در سال
موارد کاربرد مصرف در کوره ها و صنایع مرتبط دیگر
مواد اولیه مصرفی عمده پودر ذغال سنگ و پودر چوب و ضایعات
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۱۴۵ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۲۱
زمین مورد نیاز (متر مربع) ۵۵۰۰

طرح توجیهی تولید بریکت از زغال سنگ

۴۸صفحه

۳۰۰۰تومان