به نام خدا

طرح توجیهی تولید بتن سبک AAC

بتن سبک یا بتن متخلخل در سال 1924 میلادي توسط یک آرشیتکت سوئدي اختراع گردید . هم اکنون در
عرضه می شود . ساخت این محصول با استفاده از (Hebelex) و یا (Ytong) اروپا بتن سبک تحت نامهاي
تکنولوژي پیشرفته از طریق اختلاط و پخت مواد اولیه : ماسه سیلیسی، آهک ، سیمان ، پودر آلومینیوم و آب
انجام می گیرد .
عمده خواص بتن سبک ( هبلکس ) عبارتست از :
• وزن مخصوص : هر متر مکعب حدود 600 کیلوگرم .
• مقاومت فشاري : 30 تا 35 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع با امکان افزایش آن بر حساب نیاز مصرف کننده .
کار کردن با بتن سبک ( هبلکس ) بسیار آسان است، مثلاً به راحتی می توان آن را اره نموده یا میخ در آن
کوبید و یا جاي پریز یا کانال عبور سیم برق و لوله آب را در آن به وجود آورد. علاوه بر این بتن سبک در مقابل
آتش بسیار مقاوم است و کلیه شرایط سلامت محیط زیست را دارا می باشد.
با توجه به آیین نامه جدید محاسبه ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله ، بکارگیري مصالح سبک وزن راه حل
مناسب و با صرفه در جهت افزایش ایمنی ساختمان می باشد و بلوك هاي بتن سبک ( هبلکس ) تأمین کننده
این مزیت فنّی است. یک متر مکعب بلوك هبلکس حدود 600 کیلوگرم وزن دارد که برابر 866 عدد آجر به وزن
60 هبلکس مطابق با 46 عدد آجر است، در ×25× 1750 کیلوگرم می باشد ، به عبارت دیگر یک عدد بلوك 20
حالیکه وزن آن برابر وزن 10 عدد آجر بوده و یک کارگر به راحتی می تواند آنرا حمل نماید و سریعاً نیز نصب
می گردد .

نام محصول طرح تولید بتن سبک
ویژگی محصول یا طرح وجود مواد اولیه ارزان و کافی – استفاده فراوان
در ساخت و ساز – ارزش افزوده ایجاد شده بالا
ظرفیت پیشنهادي طرح (متر مکعب) 45000
موارد کاربرد کلیه ساخت و ساز ها
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی ماسه – سیمان – پودر آلومینیوم – پودر
سیلیس – پی وي سی
– کمبود / مازاد محصول تا سال 923105 1393
اشتغالزایی (نفر) 52
6238 (2m) زمین مورد نیاز

طرح توجیهی تولید بتن سبک AAC

91صفحه

3000تومان