به نام خدا

طرح توجیهی تولید بتن سبک AAC

بتن سبک یا بتن متخلخل در سال ۱۹۲۴ میلادي توسط یک آرشیتکت سوئدي اختراع گردید . هم اکنون در
عرضه می شود . ساخت این محصول با استفاده از (Hebelex) و یا (Ytong) اروپا بتن سبک تحت نامهاي
تکنولوژي پیشرفته از طریق اختلاط و پخت مواد اولیه : ماسه سیلیسی، آهک ، سیمان ، پودر آلومینیوم و آب
انجام می گیرد .
عمده خواص بتن سبک ( هبلکس ) عبارتست از :
• وزن مخصوص : هر متر مکعب حدود ۶۰۰ کیلوگرم .
• مقاومت فشاري : ۳۰ تا ۳۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع با امکان افزایش آن بر حساب نیاز مصرف کننده .
کار کردن با بتن سبک ( هبلکس ) بسیار آسان است، مثلاً به راحتی می توان آن را اره نموده یا میخ در آن
کوبید و یا جاي پریز یا کانال عبور سیم برق و لوله آب را در آن به وجود آورد. علاوه بر این بتن سبک در مقابل
آتش بسیار مقاوم است و کلیه شرایط سلامت محیط زیست را دارا می باشد.
با توجه به آیین نامه جدید محاسبه ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله ، بکارگیري مصالح سبک وزن راه حل
مناسب و با صرفه در جهت افزایش ایمنی ساختمان می باشد و بلوك هاي بتن سبک ( هبلکس ) تأمین کننده
این مزیت فنّی است. یک متر مکعب بلوك هبلکس حدود ۶۰۰ کیلوگرم وزن دارد که برابر ۸۶۶ عدد آجر به وزن
۶۰ هبلکس مطابق با ۴۶ عدد آجر است، در ×۲۵× ۱۷۵۰ کیلوگرم می باشد ، به عبارت دیگر یک عدد بلوك ۲۰
حالیکه وزن آن برابر وزن ۱۰ عدد آجر بوده و یک کارگر به راحتی می تواند آنرا حمل نماید و سریعاً نیز نصب
می گردد .

نام محصول طرح تولید بتن سبک
ویژگی محصول یا طرح وجود مواد اولیه ارزان و کافی – استفاده فراوان
در ساخت و ساز – ارزش افزوده ایجاد شده بالا
ظرفیت پیشنهادي طرح (متر مکعب) ۴۵۰۰۰
موارد کاربرد کلیه ساخت و ساز ها
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی ماسه – سیمان – پودر آلومینیوم – پودر
سیلیس – پی وي سی
– کمبود / مازاد محصول تا سال ۹۲۳۱۰۵ ۱۳۹۳
اشتغالزایی (نفر) ۵۲
۶۲۳۸ (۲m) زمین مورد نیاز

طرح توجیهی تولید بتن سبک AAC

۹۱صفحه

۳۰۰۰تومان