طرح توجیهی تولید بتن آماده با قابلیت پاشش در ارتفاع

به نام خدا

طرح توجیهی تولید بتن آماده با قابلیت پاشش در ارتفاع

با استفاده از این طرح هاي تولید بتن آماده از هدر رفتن سیمان و بتن در سازه هاي ساختمانی جلوگیري می
شود طرح اختلاط بتن طبق روش هاي بومی تهیه شده و از مواد افزودنی استفاده درستی می شود از قطعات
پیش ساخته بتنی بیشتر در ساخت و ساز استفاده می شود و از همه مهمتر با تولید سیمان بنایی و ملات
خشک آماده تحولی در مصرف سیمان صورت می گیرد.
مزایاي ملات آماده خشک بالا بردن سرعت کار در پروژه هاي عمرانی، ساخت و ساز شهري، کاهش زمان ساخت
و هزینه تولید مسکن، فرموله شدن آن در آزمایشگاه هاي استاندارد ملات ساختمان، جلوگیري از هدر رفتن
سیمان، سهولت در امر حمل و نقل و سهولت در نظارت و کنترل ساخت وساز ها می باشد.
در ژاپن بیش از 80 درصد سیمان تولیدي کشور در بخش بتن آماده و قطعه سازي مصرف می شود، در آمریکا
بیش از 60 درصد، روسیه حدود 70 درصد، آلمان نزدیک 80 درصد از کل سیمان تولید شده توسط بخش
فرآوري صنعتی مصرف می کنند. سهم کشور ما در مصارف بتن آماده و قطعه سازي با احتساب مصارف عمرانی
بزرگ از قبیل سدسازي کمتر از 30 درصد است.
تکنولوژي هاي نوین اعم از بتن هاي پلیمري، بتن هاي سبک سازه اي و حضور نانو تکنولوژي براي آنکه جامعه
از نتایج آن بهره مند شود نیازمند آن است که وارد چرخه صنعت شود و این مساله نیازمند تاسیس و تقویت
کارخانه تولید بتن و قطعات بتنی است.
گسترش بتن آماده استاندارد پیشرفت و حمایت از آن، گسترش تولید ملات آماده خشک و حمایت از آن،
جلوگیري از تولید و کاربرد بتن به روش سنتی در طرح هاي عمرانی و عمومی به ویژه در بخش هاي سازه اي،…..

نام محصول تولید بتن آماده با قابلیت پاشش در ارتفاع
ویژگی محصول یا طرح وجود مواد اولیه ارزان و کافی – استفاده فراوان در ساخت
و ساز – ارزش افزوده ایجاد شده بالا
ظرفیت پیشنهادي طرح (متر مکعب)
انواع سنگ فرش 262,800 متر مربع
انواع جدول 3,796,000 عدد
بتن آماده 4,500 متر مکعب
موارد کاربرد کلیه ساخت و ساز ها
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی ماسه – سیمان – ماسه نخودي – ماسه بادامی
(35006220) کمبود / مازاد محصول تا سال 1393
اشتغالزایی (نفر) 7
5000 (2m) زمین مورد نیاز

88صفحه

3000تومان