طرح توجیهی تولید الکل خرما

به نام خدا

طرح توجیهی تولید الکل خرما

تولید الکل از مواد قندی صورت می گیرد و لذا در حال حاضر بعلت کاهش قیمت تمام شده
آن، عموماً تولید آن بعنوان یکی از محصولات جانبی صنایع تولید شکر محسوب می گردد. در فرایند
تولید شکر، ملاس حاصل می گردد.
ملاس شربتی است که حاوی مخلوطی از قندهای کریستال نشده، جامدات غیر قندی باقیمانده از
نیشکر یا چغندر، مواد شیمیایی باقیمانده از فرایند تولید و مقداری آب است.
ملاس معمولاً چهار درصد وزن چغندر یا نیشکر را تشکیل می دهد و یا به عبارتی بطور متوسط (با
در نظر گرفتن شکر چغندری و نیشکری ) چهل درصد شکر تولیدی می باشد .

خرما از محصولات عمده کشارزی ایران است و حدود ۶۰ درصد وزن خشک آنرا قند
تشکیل می دهد . مناطق عمده کشت خرما در ایران استانهای خوزستان ، هرمزگان،
بوشهر، سیستان بلوچستان، فارس، کرمان می ب اشد.. بدلیل نامرغوب بودن حدود ۳۰ درصد
خرمای تولید شده در کشور مستقیما جذب بازار مصرف نمی شود و می بایست در
واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری تبدیل به فرآورده های با ارزش شود . این فرآورده ها به
دو بخش تخمیری و غیر تخمیری تقسیم بندی می شود . از آنجاکه خرما حاوی درصد
زیادی قند است لذا به عنوان منبع کربنی در فرایندهای تخمیری استفاده می شود .یکی از
فرآورده های تخمیری خرما عبارت است از:
اتانول: تخمیر الکلی مواد قندی یک فرایند ب یوشیمیایی است که توسط مخمر ساکاروسیس سروزیه
انجام می گیرد. برای تولید اتانول از خرما ابتدا لازم است که عصاره گیری از آن صورت گیر د، تا قند

از خرما استخراج گردد . میزان قند استحصال شده در فرایند عصاره گیری به
پارامترهای متعددی مانند پ یوسته یا مداوم بودن سیستم، یک یا دو مرحله ای بودن، زمان ، دما و
غیره بستگی دارد.
• خرما موارد مصرف مختلفی دارد که یکی به عنوان ماده غذایی مقوی به شمار میرود و ب ا
توجه به انواع خرما با کیفیت های متفاوت در واقع نوع مرغوب آن مصرف غذایی داشته و یا اینکه
در تهیه نان و کیک و سایر صنایع تولید مواد غذایی خرما های با کیفیت پایین تر مورد استفاده
قرار میگیرد از دیگر موارد استفاده ازخرما برای مصارف دارویی و طبی از قبیل تهیه سرکه الکل و
اسید و همچنین از تفاله آن به عنوان خوراک دام استفاده می کنند و به عقیده صاحبنظران
امکانات بالقوه و متنوعی برای دیگر مصارف خرما وجود دارد که هنوز بررسی و شناخته نشده
است.
معرفی برخی محصولات تهیه شده از خرما :
۱ – الکل ۲ – اسید سیتریک ۳- شیره خرما ۴- تفاله خرما

نام محصول الکل خرما
ظرفیت پیشنهادی طرح ۳۰,۰۰۰ لیتر
مواد اولیه (میلون ریال) ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ ریال
اشتغال زایی ۱۹ نفر
زمین مورد نیاز ۵۰۰۰ مترمربع

طرح توجیهی تولید الکل خرما

۵۱صفحه

۳۰۰۰تومان