طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه باظرفیت1200تن درسال

به نام خدا

طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه باظرفیت1200تن درسال

عناوين طرح:
معرفي محصول
نام و كد محصول
شماره تعرفه گمركي
شرايط واردات
بررسي و ارائه استاندارد ملي
بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني
توضيح موارد مصرف و كاربرد
بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول
اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول
شرايط صادرات
وضعيت عرضه و تقاضا.
بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد
بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا
بررسي روند واردات محصول
بررسي روند مصرف
بررسي روند صادرات محصول
بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات
بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور
تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم
بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي
ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن
پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال
بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي
وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد

از مشكلات بسيار عمده اي كه صنعت نساجی با آن درگیراست
عدم وجود يك محصول رنگبر داخلي جهت بيرنگ كردن پارچه يا نخ ميباشد تا پس
از رنگبري كامل بتوان رنگ دلخواه و يكنواخت و با كيفيت مطلوب را بر روي آن
ايجاد نمود . آب اكسيژنه بعنوان رنگبر بسيار خوب و با خاصيت اكسيد كنندگي
قوي و بدون تاثير جانبي نامطلوب مانند پوسيدگي در نخ و پارچه تاكنون رقيبي
نداشته و تاكنون نيز از خارج وارد شده است . لذا در حين تحقيق عديده اي كه در
اين مورد شده به اين نتيجه رسيديم كه بهترين كمك به صنايع نساجي كشور توليد
آب اكسيژنه مي باشد .
خلاصه طرح :
موضوع طرح : توليد آب اكسيژنه
نوع توليدات وظرفيت : آب اكسيژنه 400 تن در سال
تعداد شاغلين :22

طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه باظرفیت1200تن درسال

27صفحه
3000تومان