طرح توجیهی تولیدعایق صدا ( پلی اورتان )

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدعایق صدا ( پلی اورتان )

انواع عایق ها (صوتی، حرارتی- برودتی و رطوبتی)
عایق کاري نقش بسیار مهمی دربالابردن سطح آسایش ساکنان بوسیله کم کردن آلودگی صوتی،
گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنک نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به کمک
عایقکاري می توان یک خانه را در زمستان 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنکتر نگه
داشت و با وجود قرار گرفتن ساختمان در منطقه اي پر سر و صدا محلی ساکت و آرام را در داخل
فراهم کرد. به این ترتیب علاوه بر کم شدن مصرف انرژي، از آلودگی محیط زیست نیز کاسته
می شود و منابع انرژي براي استفاده آیندگان حفظ می گردد. ایرانیان از دیرباز با عایقکاري آشنا
بوده اند و با استفاده از مصالح ساختمانی در دسترس، خانه هاي خود را طوري می ساختند که
کمترین نیاز را به گرمایش و سرمایش داشته باشد و این خود جلوه اي از تمدن دیرینه ایران و
ایرانیان است. عایق در تابستان باعث می شود گرماي کمتري وارد ساختمان شود و در زمستان نیز
جلوي خروج گرما از ساختمان و سرد شدن آن را می گیرد.
انواع عایقها:
1 – عایقهاي سنتی.
2 – عایقهاي نوین.
-1 عایقهاي سنتی:
الف) عایق هایی با منشاء حیوانی وگیاهی
ب) عایق هاي الیاف پشم معدنی
ازبست یاپنبه کوهی
پشم شیشه
پشم سرباره

پشم سنگ
سیلیکات آلومینیوم
ج) فوم هاي پلیمري
پلی استایرن منبسط (فوم پلی استایرن ،پلاستو فوم یا یونیلیت)
فوم پلی اورتان
فوم پلی اتیلن (پلی فوم)
(PVC) فوم پلی وینیل کلراید
-2 عایقهاي نوین. :
الف) عایقهاي پلیمري الاستو مریک
ب) عایقهاي شیشه
ج) نانوعایق
د) رنگهاي سرامیکی عایق محصول عایقهاي پلیمري الاستومریک

………..

نام محصول عایق صدا ( پلی اورتان )
ظرفیت پیشنهادي طرح 180000 مترمربع
موارد کاربرد
بعنوان عایق صوتی و حرارتی در صنعت
ساختمان – خودروسازي – پتروشیمی –
نظامی و …
مواد اولیه مصرفی عمده ایزوسیانات – پلی اول – کاتالیزور – گاز
کمبود محصول
اشتغال زایی 14 نفر
زمین مورد نیاز 6000 متر مربع

طرح توجیهی تولیدعایق صدا ( پلی اورتان )

56صفحه

3000تومان