طرح توجیهی تولیدصندلی خودرو

به نام خدا

صندلی مورد استفاده در خودرو جهت استقرار راننده و سرنشینان در اتومبیل بکار برده
می شود ، مجموعه صندلی های بکار رفته در اتومبیل ۳ عدد می باشد که ۲ صندلی در

جلوی خودرو و یک صندلی در قسمت عقب قرار می گیرد قابل ذکر است که مونتاژ
صندلی های جلو و صندلی عقب بصورت مجزا صورت می گیرد.

با توجه به کاربرد خاص این محصول جایگزینی برای آن وجود ندارد

با عنایت به اینکه صنعت خودرو سازی در حال گسترش است و روز به روز بر وسعت
آن افزوده می شود این امر حاکی از اهمیت این صنعت در دنیای امروز می باشد لذا با
عنایت به این موضوع به طبع آن نیز درخواست سرنشینان خودروها برای در اختیار
داشتن خودروهایی با امکانات بیشتر نظیر راحتی صندلی های خودرو نیز افزایش می
یابد و این امر حاکی از اهمیت تولید هر چه بهتر، باکیفت تر، استانداردتر و بیشتر این
محصول می باشد

نام محصول صندلی خودرو
موارد کاربرد جهت استقرار مناسب راننده و سرنشینان
ظرفیت پیشنهادی: ۳۰۰۰ عدد
عمده مواد اولیه: فنر، فوم، ورق آهنی، میلگرد، اسفنج،
پارچه روکش
سرمایه گذاری ثابت: ۱۴۵۱۴.۹ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۱۱۵۸.۱ میلیون ریال
زمین مورد نیاز: ۳۵۰۰ متر مربع

۵۰صفحه

۲۰۰۰تومان