طرح توجیهی تولیدخودکار معمولی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدخودکار معمولی

خلاصه طرح
نام محصول طرح تولید خودکار
ظرفيت پيشنهادي طرح ٨٥ تن معادل ١٢.٥ ميليون عدد
موارد كاربرد بعنوان نوشت افزار
مواد اوليه مصرفي عمده پلي پروپيلن، مفتول استنلس استيل، ساچمه
كربور تنگستن، جوهر چرب مخصوص
١٥٠ ميليون عدد ( كمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زايي (نفر) ٢٨
٤٠٠٠ (m زمين مورد نياز

معرفی محصول:

خودكار شامل دو بدنه بشرح ذيل مي باشد:
الف- بدنه خودكار ساده
اين بدنه بطور ساده و داراي كلاهي است كه معمولا گيره اي بوده و براي نهادن در جيب تعبيه شده و
همچنين بدنه به انتهاي ته قلم خودكار ختم مي شود.
قلم خودكار ساده به علت راحتي و سهولت بيشتر مورد مصرف استفاده كنندگان در دنيا قرار گرفته
است.
ب- بدنه خودكار با دكمه فشاري
اين سيستم بدنه در اصطلاح ع ام، به خودكار اتوماتيك معروف است كه توسط دگمهاي، سر خودكار را
براي نوشتن بيرون مي آورد.
جنس لوله بايد از فلز زنگ نزن، پلاستيك و يا تركيبي از فلز با پلاستيك ساخته شود و ساخت لوله
قلم بايد از نظر كيفيت قابل قبول باشد . اين لوله نبايد در هيچ شرايطي زنگ بزند و يا در طول مدت استفاده
عيبي پيدا كند.
قسمتهاي چسبيده شده و پيچ شده بايد طوري بهم متصل شوند كه با لوله محكم شوند و از هم جدا
نشوند. لوله بايد در برابر رطوبت و جوهر خودكار غير قابل نفوذ باشد.
لوله نبايد ترك بردارد، بشكند و تاب بردارد و يا جوهر ميان آن طوري باشد كه به ديواره لوله چسبيده،
سخت و سفت شود…….

35صفحه

3000تومان