طرح توجیهی تولیدحوله به ظرفیت صدوبیست تن درسال

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدحوله به ظرفیت صدوبیست تن درسال

صنعت نساجي، پس از صنعت نفت مهم ترين و اشتغالزاترين صنعت كشور بوده و به واسطه وابستگي
اندك آن به منابع خارجي توانسته است طي دهه هاي اخير رشد مناسبي داشته باشد. حوله بافي يكي
از شاخه هاي صنعت نساجي است كه در آن بافت تار و پودي به انضمام نخ پرز انجام مي پذيرد. امروزه
انواع مختلف حوله بافته و مورد استفاده واقع ميگردد. از آنجمله ميتوان به انواع حوله هاي دستي،
آشپزخانه، حمام و پيش بند و زير پايي و … اشاره كرد.
در بافت حوله از نخهاي پنبه اي كه داراي خاصيت جاذب الرطوبه هستند استفاده ميشود.
پركاربردترين نخ در حوله بافي نخ پنبه اي نمره بيست است كه بصورت يكلا در بافت پود و دولا در تار
و پرز مورد استفاده قرار ميگيرد.
همچنين مطابق با نياز بازار ميتوان حوله ها را بصورت يك يا دو قطبي ( كه به ترتيب در يك و دو
طرف حوله ، پرز وجود دارد ) توليد نمود . چنانچه در بافت حوله از نخ خام استفاده شود، پس از بافت
عمليات رنگرزي و پرداخت انجام ميگيرد لكن اگر از ابتدا حوله با نخ هاي رنگي بافته شده باشد پس از
اتمام بافت و دوخت، آماده عرضه به بازار خواهد بود.
در صورت اجراي اين طرح ، محصولات قابل توليد آن، انواع حوله هاي طرح دار و ساده خواهد بود كه
به دليل مصرفي بودن اين كالاها از بازار مناسبي برخوردارند

طرح توجیهی تولیدحوله
ظرفيت اسمي توليدات: يكصد و بيست تن
نوع توليدات: حوله
تعداد شاغلين: 46 نفر

زمین موردنیاز2500مترمربع

طرح توجیهی تولیدحوله به ظرفیت صدوبیست تن درسال

15صفحه

2000تومان