طرح توجیهی تولیدجعبه پلاستیکی میوه

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدجعبه پلاستیکی میوه

جعبه های پلاستیکی در واقع یک محصول نهایی بوده که بدون هیچگونه تغییری توسط کشاورزان،
باغداران، فروشندگان میادین میوه و تره بار و … جهت بسته بندی، نگهداری، حمل و نقل انواع میوه جات بکار
می رود.
بسته بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است.
استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می بخشد در کسب سهم
بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر است.

کیفیت و نوع بسته بندی میوه بسیار حائز اهمیت بوده زیرا وضعیت نامناسب حمل و نقل، فرآیند، انبار
کردن و نگهداری باعث بروز حدود ٣۵ درصد ضایعات در میوه ها و سبزیجات می گردد………

نام محصول جعبه پلاستیکی میوه
ظرفیت پیشنهادی طرح ١٠٠٠ تن در سال
موارد کاربرد بسته بندی میوه
مواد اولیه مصرفی عمده پلی اتیلن سنگین
– ( کمبود محصول (سال ١٣٩٢
اشتغال زایی (نفر) ٢۶
١۵٠٠ (m زمین مورد نیاز

۳۲صفحه

۳۰۰۰تومان