به نام خدا

طرح توجیهی تولیدجعبه پلاستيكي ميوه

جعبه هاي پلاستيكي در واقع يك محصول نهايي بوده كه بدون هيچگونه تغييري توسط كشاورزان،
باغداران، فروشندگان ميادين ميوه و تره بار و … جهت بسته بندي، نگهداري، حمل و نقل انواع ميوه جات بكار
مي رود.
بسته بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است.
استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي بخشد در كسب سهم
بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.

كيفيت و نوع بسته بندي ميوه بسيار حائز اهميت بوده زيرا وضعيت نامناسب حمل و نقل، فرآيند، انبار
كردن و نگهداري باعث بروز حدود ٣٥ درصد ضايعات در ميوه ها و سبزيجات مي گردد………

نام محصول جعبه پلاستيكي ميوه
ظرفيت پيشنهادي طرح ١٠٠٠ تن در سال
موارد كاربرد بسته بندي ميوه
مواد اوليه مصرفي عمده پلي اتيلن سنگين
– ( كمبود محصول (سال ١٣٩٢
اشتغال زايي (نفر) ٢٦
١٥٠٠ (m زمين مورد نياز

۳۲صفحه

۳۰۰۰تومان