به نام خدا

طرح توجیهی تولیدبخور اکالیپتوس

معمولا در فرمولاسیون این محصول ۹۶ تا ۹۷ درصد تنتور و یا عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس و ۳
الی ۴ درصد اسانسهاي اکالیپتوس و نعناع بکار می رود. بنابراین با توجه به مقدار وکیفیت مواد اولیه ذکر
شده قیمت محصول متغیر می باشد.
هزینه ها براي تولید محلول بخور اکالیپتوس با کیفیت خوب در حجم ۶۰ سی سی عبارتند از:
– هزینه خرید تنتور و یا عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس ( هرلیتر به طور متوسط ۳۰۰۰۰ ریال) که
براي این حجم از محصول به طور میانگین ۱۷۰۰ ریال می باشد.
– هزینه خرید اسانس اکالیپتوس : ۱ درصد حجم محصول را اسانس اکالیپتوس تشکیل می دهد(هر
لیتر به طور متوسط ۳۰۰۰۰۰ ریال ) که براي این حجم از محصول به طور میانگین ۲۰۰ ریال می باشد.
– هزینه خرید اسانس نعناع : ۲ درصد حجم محصول را اسانس اکالیپتوس تشکیل می دهد(هر لیتر به
طور متوسط ۷۵۰۰۰۰ ریال ) که براي این حجم از محصول به طور میانگین ۹۰۰ ریال می باشد.
– هزینه خرید شیشه و درب : ۷۰۰ ریال
– هزینه برچسب و شرینگ : ۱۰۰ ریال
جمع هزینه هاي فوق ۳۶۰۰ ریال می باشد ، بدیهی است به این مبلغ باید هزینه هاي تولید اضافه گردد.
۱/ ۱/۴ تا ۶ ۱۰۰ ml در حجم Menthol & Eculyptus Inhalation قیمت این محصول با نام
یورو به فروش میرسد.
موارد مصرف و کاربرد محصول :
موارد مصرف:
این فرآورده براي برطرف نمودن نشانه هاي سرماخودرگی، سرف و احتقاق بینی بکار می رود.
آثار فارموکولوژیک و مکانیسم اثر: اسانسهاي موجود در این فرآورده داراي اثرات ضد التهاب، خلط آور و
ضد عفونی کننده می باشند. به نظر می رسد اثرات ضد میکروبی اکالیپتول روي باکتریهاي گرم مثبت
بیشتر بوده بخصوص باسیلوس ساب تیلیس و میکروکوکوس گلوتامیوس به آن حساستر می باشند.
نشان داده است که کورستین و هایپروزید موجود در اکالیپتوس اثرات ضد ویروس Invitro آزمایشات
دارند. A آنفلوانزا تیپ…

طرح توجیهی تولیدبخور اکالیپتوس

۲۴صفحه

۲۰۰۰تومان