طرح توجیهی تولیدالیاف پلی پروپیلین

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدالیاف پلی پروپیلین

عناوین طرح:

.       معرفی الیاف پلی پروپیلن

1.1.    نام و کد الیاف پلی پروپیلن

1.2.    شماره تعرفه گمرکی

1.3.    شرایط واردات الیاف پلی پروپیلن

1.4.    بررسی و ارائه استاندارد ( ملی یا بین المللی )

1.5.    بررسی و ارائه ی اطلاعات لازم در زمینه ی قیمت داخلی و جهانی الیاف پلی پروپیلن

1.6.    توضیح موارد مصرف و کاربرد الیاف پلی پروپیلن

1.7.    بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر الیاف پلی پروپیلن

1.8.    اهمیت استراتژیکی الیاف پلی پروپیلن در دنیای امروز

1.9.    کشورهای عمده ی تولید کننده و مصرف کننده ی الیاف پلی پروپیلن

1.10.شرایط صادرات الیاف پلی پروپیلن

2.       وضعیت عرضه و تقاضا

2.1.    بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه ی سوم تاکنون و محل واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولوژی واحد های موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم بهره برداری کامل از ظرفیت ها، نام کشورها و شرکت های سازنده ی ماشین آلات مورد استفاده در تولید الیاف پلی پروپیلن

2.2.    بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه ی در دست اجرا ( از نظر تعداد، ظرفیت، محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژی آنها و سرمایه گذاری های انجام شده اعم از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز )

2.3.    بررسی روند واردات محصول

2.4.    بررسی روند مصرف از اغاز برنامه

2.5.    بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه ی سوم  و امکان توسعه ی آن

2.6.    بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه ی چهارم

3.       بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه ی الیاف پلی پروپیلن در کشور و مقایسه ی آن با دیگر کشورها

4.       تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرایند تولید الیاف پلی پروپیلن

5.       بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیف ریالی و ارزی ( با استفاده از اطلاعات واحدهای موجود، در دست اجرا، UNIDO و اینترنت و بانک های اطلاعاتی جهانی، شرکت های فروشنده ی تکنولوژی و تجهیزات و … )

6.       میزان مواد اولیه ی مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده ی مورد نیاز در گذشته و آینده

7.       پیشنهاد منطقه ی مناسب برای تولید الیاف پلی پروپیلن

8.       وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال

9.       بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه ی مورد مناسب برای اجرای طرح

10.   وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

10.1.حمایت تعرفه ی گمرکی ( محصولات و ماشین آلات ) و مقایسه با تعرفه های جهانی

10.2.حمایت های مالی ( واحدهای موجود و طرح ها )، بانک ها – شرکت های سرمایه گذار

11.   تجزیه و تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید

12.   منابع
طرح توجیهی تولیدالیاف پلی پروپیلین

ظرفیت تولیدسالیانه:10000تن

مواردکاربرد:صنایع نساجی ازقبیل پوشاک موکت وقالی بافی

مواداولیه مصرفی:چیپس پلی پروپیلن

اشتغالزایی:45نفر

زمین موردنیاز:4400مترمربع

44صفحه
3000تومان