به نام خدا

طرح توجیهی تولیدالیاف پلی پروپیلین

عناوین طرح:

.       معرفی الیاف پلی پروپیلن

۱٫۱٫    نام و کد الیاف پلی پروپیلن

۱٫۲٫    شماره تعرفه گمرکی

۱٫۳٫    شرایط واردات الیاف پلی پروپیلن

۱٫۴٫    بررسی و ارائه استاندارد ( ملی یا بین المللی )

۱٫۵٫    بررسی و ارائه ی اطلاعات لازم در زمینه ی قیمت داخلی و جهانی الیاف پلی پروپیلن

۱٫۶٫    توضیح موارد مصرف و کاربرد الیاف پلی پروپیلن

۱٫۷٫    بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر الیاف پلی پروپیلن

۱٫۸٫    اهمیت استراتژیکی الیاف پلی پروپیلن در دنیای امروز

۱٫۹٫    کشورهای عمده ی تولید کننده و مصرف کننده ی الیاف پلی پروپیلن

۱٫۱۰٫شرایط صادرات الیاف پلی پروپیلن

۲٫       وضعیت عرضه و تقاضا

۲٫۱٫    بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه ی سوم تاکنون و محل واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولوژی واحد های موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم بهره برداری کامل از ظرفیت ها، نام کشورها و شرکت های سازنده ی ماشین آلات مورد استفاده در تولید الیاف پلی پروپیلن

۲٫۲٫    بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه ی در دست اجرا ( از نظر تعداد، ظرفیت، محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژی آنها و سرمایه گذاری های انجام شده اعم از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز )

۲٫۳٫    بررسی روند واردات محصول

۲٫۴٫    بررسی روند مصرف از اغاز برنامه

۲٫۵٫    بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه ی سوم  و امکان توسعه ی آن

۲٫۶٫    بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه ی چهارم

۳٫       بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه ی الیاف پلی پروپیلن در کشور و مقایسه ی آن با دیگر کشورها

۴٫       تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرایند تولید الیاف پلی پروپیلن

۵٫       بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیف ریالی و ارزی ( با استفاده از اطلاعات واحدهای موجود، در دست اجرا، UNIDO و اینترنت و بانک های اطلاعاتی جهانی، شرکت های فروشنده ی تکنولوژی و تجهیزات و … )

۶٫       میزان مواد اولیه ی مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده ی مورد نیاز در گذشته و آینده

۷٫       پیشنهاد منطقه ی مناسب برای تولید الیاف پلی پروپیلن

۸٫       وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال

۹٫       بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه ی مورد مناسب برای اجرای طرح

۱۰٫   وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

۱۰٫۱٫حمایت تعرفه ی گمرکی ( محصولات و ماشین آلات ) و مقایسه با تعرفه های جهانی

۱۰٫۲٫حمایت های مالی ( واحدهای موجود و طرح ها )، بانک ها – شرکت های سرمایه گذار

۱۱٫   تجزیه و تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید

۱۲٫   منابع
طرح توجیهی تولیدالیاف پلی پروپیلین

ظرفیت تولیدسالیانه:۱۰۰۰۰تن

مواردکاربرد:صنایع نساجی ازقبیل پوشاک موکت وقالی بافی

مواداولیه مصرفی:چیپس پلی پروپیلن

اشتغالزایی:۴۵نفر

زمین موردنیاز:۴۴۰۰مترمربع

۴۴صفحه
۳۰۰۰تومان