طرح توجیهی تولیداتانول (الکل طبی)

به نام خدا

طرح توجیهی تولیداتانول (الکل طبی)

مواردکاربرد:حلال  ماده اولیه درسنتزهای شیمیایی  سوخت

ظرفیت تولیدسالیانه : 1350000 بطری

عمده مواداولیه مصرفی : ملاس چغندرقنددارای 50%قند

اشتغالزایی:37نفر

زمین موردنیازک13800مترمربع

معرفیاتانول ( الکل طبی )

1.1.    نام و کد اتانول ( الکل طبی )

1.2.    شماره تعرفه گمرکی

1.3.    شرایط واردات اتانول ( الکل طبی )

1.4.    بررسی و ارائه استاندارد ( ملی یا بین المللی )

1.5.    بررسی و ارائه ی اطلاعات لازم در زمینه ی قیمت داخلی و جهانی اتانول ( الکل طبی )

1.6.    توضیح موارد مصرف و کاربرد اتانول ( الکل طبی )

1.7.    بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر اتانول ( الکل طبی )

1.8.    اهمیت استراتژیکی اتانول ( الکل طبی ) در دنیای امروز

1.9.    کشورهای عمده ی تولید کننده و مصرف کننده ی اتانول ( الکل طبی )

1.10.شرایط صادرات اتانول ( الکل طبی )

2.       وضعیت عرضه و تقاضا

2.1.    بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه ی سوم تاکنون و محل واحدها و تعداد آنها و ظرفیت اسمی

2.2.    بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه ی در دست اجرا ( از نظر تعداد، ظرفیت، محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی )

2.3.    بررسی روند واردات اتانول ( الکل طبی ) از اغاز برنامه ی سوم تا پایان سال 1385

2.4.    بررسی روند مصرف از اغاز برنامه

2.5.    بررسی روند صادرات اتانول ( الکل طبی ) از آغاز برنامه ی سوم تا پایان سال 1385 و امکان توسعه ی آن

2.6.    بررسی نیاز به اتانول ( الکل طبی ) با اولویت صادرات تا پایان برنامه ی چهارم

3.       بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه ی اتانول ( الکل طبی ) در کشور و مقایسه ی آن با دیگر کشورها

4.       تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرایند تولید اتانول ( الکل طبی )

5.       بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیف ریالی و ارزی ( با استفاده از اطلاعات واحدهای موجود، در دست اجرا، UNIDO و اینترنت و بانک های اطلاعاتی جهانی، شرکت های فروشنده ی تکنولوژی و تجهیزات و … )

6.       میزان مواد اولیه ی مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده ی مورد نیاز در گذشته و آینده

7.       پیشنهاد منطقه ی مناسب برای تولید اتانول ( الکل طبی )

8.       وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال

9.       بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه ی مورد مناسب برای اجرای طرح

10.   وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

10.1.حمایت تعرفه ی گمرکی ( محصولات و ماشین آلات ) و مقایسه با تعرفه های جهانی

10.2.حمایت های مالی ( واحدهای موجود و طرح ها )، بانک ها – شرکت های سرمایه گذار

11.   تجزیه و تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید

12.   منابع

طرح توجیهی تولیداتانول (الکل طبی)

63صفحه

3000تومان