به نام خدا

طرح توجیهی تولیداتانول (الکل طبی)

مواردکاربرد:حلال  ماده اولیه درسنتزهای شیمیایی  سوخت

ظرفیت تولیدسالیانه : ۱۳۵۰۰۰۰ بطری

عمده مواداولیه مصرفی : ملاس چغندرقنددارای ۵۰%قند

اشتغالزایی:۳۷نفر

زمین موردنیازک۱۳۸۰۰مترمربع

معرفیاتانول ( الکل طبی )

۱٫۱٫    نام و کد اتانول ( الکل طبی )

۱٫۲٫    شماره تعرفه گمرکی

۱٫۳٫    شرایط واردات اتانول ( الکل طبی )

۱٫۴٫    بررسی و ارائه استاندارد ( ملی یا بین المللی )

۱٫۵٫    بررسی و ارائه ی اطلاعات لازم در زمینه ی قیمت داخلی و جهانی اتانول ( الکل طبی )

۱٫۶٫    توضیح موارد مصرف و کاربرد اتانول ( الکل طبی )

۱٫۷٫    بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر اتانول ( الکل طبی )

۱٫۸٫    اهمیت استراتژیکی اتانول ( الکل طبی ) در دنیای امروز

۱٫۹٫    کشورهای عمده ی تولید کننده و مصرف کننده ی اتانول ( الکل طبی )

۱٫۱۰٫شرایط صادرات اتانول ( الکل طبی )

۲٫       وضعیت عرضه و تقاضا

۲٫۱٫    بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه ی سوم تاکنون و محل واحدها و تعداد آنها و ظرفیت اسمی

۲٫۲٫    بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه ی در دست اجرا ( از نظر تعداد، ظرفیت، محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی )

۲٫۳٫    بررسی روند واردات اتانول ( الکل طبی ) از اغاز برنامه ی سوم تا پایان سال ۱۳۸۵

۲٫۴٫    بررسی روند مصرف از اغاز برنامه

۲٫۵٫    بررسی روند صادرات اتانول ( الکل طبی ) از آغاز برنامه ی سوم تا پایان سال ۱۳۸۵ و امکان توسعه ی آن

۲٫۶٫    بررسی نیاز به اتانول ( الکل طبی ) با اولویت صادرات تا پایان برنامه ی چهارم

۳٫       بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه ی اتانول ( الکل طبی ) در کشور و مقایسه ی آن با دیگر کشورها

۴٫       تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرایند تولید اتانول ( الکل طبی )

۵٫       بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیف ریالی و ارزی ( با استفاده از اطلاعات واحدهای موجود، در دست اجرا، UNIDO و اینترنت و بانک های اطلاعاتی جهانی، شرکت های فروشنده ی تکنولوژی و تجهیزات و … )

۶٫       میزان مواد اولیه ی مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده ی مورد نیاز در گذشته و آینده

۷٫       پیشنهاد منطقه ی مناسب برای تولید اتانول ( الکل طبی )

۸٫       وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال

۹٫       بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه ی مورد مناسب برای اجرای طرح

۱۰٫   وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

۱۰٫۱٫حمایت تعرفه ی گمرکی ( محصولات و ماشین آلات ) و مقایسه با تعرفه های جهانی

۱۰٫۲٫حمایت های مالی ( واحدهای موجود و طرح ها )، بانک ها – شرکت های سرمایه گذار

۱۱٫   تجزیه و تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید

۱۲.   منابع

طرح توجیهی تولیداتانول (الکل طبی)

۶۳صفحه

۳۰۰۰تومان