طرح توجیهی تولید چراغ قوه پلاستیکی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید چراغ قوه پلاستیکی

تولید کالاهای خدماتی ضمن برخورداری از اهمیت لازم سبب خواهد شد تا چرخ های صنعت با حرکت
مطلوبی به چرخش در آیند.
یکی از کالاهای خدماتی که مصرف روزمره دارد چراغ قوه می باشد که دامنه کاربرد آن در منازل، معادن،
تجسس های زیر آب و … روز بروز وسیع تر می شود.
بصورت تجاری بیشترین حجم چراغ قوه تولیدی از نوع پلاستیکی می باشد که در انداز ه ها و اشکال ظاهری
متنوع تولید و در معرض فروش قرار می گیرد.
به منظور شناخت دقیق محصول و مطالعه کلیه زمین ه های لازم پیرامون تعیین شرایط و میزان تولید لازم
است ابت دا کلیه مشخصات و ویژگی های آن مورد بررسی و انواع آن نیز متناسب با تنوع مصارف تعیین و
مشخص شوند مقایسه کیفی میان این محصول و سایر محصولات مشابه با توجه به میزان کاربرد و ذکر
خصوصیات مربوطه و بررسی چگونگی امکان جایگزینی از آنها با محصول اصلی از دیگر مس ائلی است که
همراه با مطالعات مذکور از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد.
تعیین توان جذب بازار برای مصرف و مشخص نمودن وضعیت فروش هر محصول نیز از مهمترین مسائلی
هستند که در بررسی های اولیه اجرای یک طرح می بایست به منظور رسیدن به یک نتیجه مشخص در
جهت ظرفیت و محل احداث واحد مورد نظر قرار گیرند.

مواد اولیه فلزی و پلاستیکی مورد نیاز واحد، اغلب با مشخصات استاندارد
عرضه می شوند و در صورت تأمین آنها از منابع و تولید کنندگان معتبر، نیازی به کنترل کیفیت آنها
موجود ندارد . در غیر این صورت جهت انجام آزمایشات لازم………..

نام محصول چراغ قوه پلاستیکی
ظرفیت پیشنهادی طرح ۴٠٠ هزار عدد در سال
موارد کاربرد روشنایی
مواد اولیه مصرفی عمده
و ورق ضد زنگ، فنر PS و PP رزین
و …
١ میلیون عدد ( کمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زایی (نفر) ٣٨
٣٠٠٠ (m زمین مورد نیاز

طرح توجیهی تولید چراغ قوه پلاستیکی

۴۴صفحه

۳۰۰۰تومان