طرح توجیهی تولید لانولین از ضایعات پشم گوسفندی

به نام خدا

طرح تولید لانولین از ضایعات پشم گوسفند

لانولین را از چربی بدن ویا پشم گوسفند به دست می آورند و مخلوط مغمض اسیدهای چرب اتری شده و الکل آزاد است که در
بین آنها کلسترول و ایزوکلسترول بیشتر از مواد دیگر وجود دارد و مقدار اسیدهای چرب تام آن در
حدود ۶۰ درصد است لانولین به دو صورت بی آب و یا آب دار وجود دارد. رنگ لانو لین زرد بوده و
بویی شب یه بو ی پشم گوسفند دارد . این ماده ، چرب و جامد بوده و در دما ی ۳۶ تا ۴۲ درجه سانت ی گراد
ذوب می گردد .
لانولین از پشم گوسفند استخراج می گردد .
۲ گرم چربی بدست / از نظر مقدار لانو لین در پشم با ید گفت که تجربه نشان داده که از ۳۰ گرم پشم ۱۶
می آید. به عبارت دیگر از هر ۱۰۰۰ گرم پشم ۷۲ گرم چربی حاصل می شود.
لانولین دار ای خاص یت چرب و نرم کنندگ ی بر ای پوست انسان می باشد از اینرو از این ماده در ساخت
لوازم آرایشی ، پمادها ، لوازم بهداشتی و موارد مشابه استفاده می گردد

نام محصول تولید لانولین از ضایعات پشم گوسفندی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۸۰ تن در سال
موارد کاربرد
بعنوان یک ماده نرم و چرب کننده پوست انسان در صنایع
مختلف داروئی ، آرایشی و بهداشتی
مواد اولیه مصرفی عمده پشم گوسفند ضایعاتی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۲۱۶۶ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۲۸
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۳۵۰۰

۵۴صفحه

۳۰۰۰تومان