طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ

به نام خدا

طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید انواع قطعات صنعتی به روش آهنگری ۱ میباشد.
این محصولات به عنوان قطعات صنعتی محسوب میگردند که در ساخت و تولید انواع خودرو،
ماشینآلات کشاورزی و صنعتی، تجهیزات صنعتی و موارد مشابه کاربرد دارند. از اینرو ماهیت
طرح حاضر را میتوانیم قطعهسازی عنوان نماییم

مشخصه اصلی قطعات تولید شده به وسیله آهنگری یا فورج، استحکام و سفتی بالای آنها
میباشد. به طوری که این قطعات به واسطه ساختمان کریستالی بهبود یافته خود، از مقاومت
بسیار بالایی در مقابل سایش و تغییر شکل مکانیکی برخوردار هستند و همین خواص مکانیکی
سبب کاربرد آنها در محلهایی از ماشینآلات و تجهیزات شده است که تحت بارهای مکانیکی

نام محصول قطعات صنعتی به روش فورجینگ (آهنگری)
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۰۰۰ تن در سال
موارد کاربرد انواع خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده انواع فولاد و فلزات سنگین
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۴۲۷۳۴ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۲۹
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۱۱۰۰

۷۵صفحه

۳۰۰۰تومان