طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی

ظروف یکبار مصرف کاغذی، انواع لیوان ها و ظروف غذا می باشند که از نوعی کاغذ آغشته به
آلومینیوم یا موم و یا برخی رزین ها تولید وجهت استفاده برای نوشیدنی ها و مواد غذایی مورد استفاده
قرار می گیرند. این محصولات در مقایسه با کالاهای مشابه خود که شامل ظروف یکبار مصرف
پلاستیکی می شوند، از جذابیت بیشتری برای عموم مردم برخوردار می باشند و لذا مصرف آ ن در
حوزه های مختلف جامعه عمومیت داشته و در حال گسترش است.

جنس ظروف یکبار مصرف کاغذی بسته به نوع آشامیدنی یا ماده غذایی محتوی آن به می تواند به
صورت لمینت آلومینیوم، موم و یا رزین باشد.
ضرورت و اهمیت تولید و مصرف ظروف یکبار مصرف کاغذی
در دنیای امروز، بهداشت نوشیدنی ها و غذاها و همچنین بهداشت ظروف مورد استف اده برای مواد
غذایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشند و روی همین امر وزارت بهداشت مقررات خاصی را
جهت تولید و عرضه این محصولات اعمال می نماید.
استفاده از ظروف یکبار مصرف ، یکی از الزامات وزارت بهداشت در عرضه نوشیدنی ها، بستنی ها و
برخی مواد غذایی می باشد. لذا در حال حاضر تعداد زیادی واحدهای تولیدی در حال تولید و عرضه
ظروف یکبار مصرف می باشند. البته این ظروف به شکل های مختلف پلاستیکی، فومی شکل و کاغذی
تولید می گردند که در طرح حاضر هدف بررسی نوع کاغذی آن می باشد. ظروف کاغذی با آلومینیوم،
موم یا رزین لام ینت می گردند و تحت این شرایط ماده غذایی یا آشامیدنی هیچگونه اثری روی ظرف
باقی نم ی گذارند و بنابراین می توان گفت که ظروف کاغذی از لحاظ بهداشتی، در میان سایر ظروف یکبار
مصرف از ارجحیت بالاتری برخوردار می باشد…..

نام محصول تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۴۸۰ تن در سال
موارد کاربرد
اداری و مصرف انواع آشامیدن یها، لبنیات، غذاهای آماده، شکلات و
غیره
مواد اولیه مصرفی عمده انواع کاغذ لمینیت شده
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وچود دارد.

طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی

اشتغال زایی (نفر) ۱۹
زمین مورد نیاز (مترمربع)۱۲۰۰

۵۴صفحه

۳۰۰۰تومان