طرح توجیهی تولید سوزن دوخت، سنجاق و کلیپس

به نام خدا

طرح توجیهی تولید سوزن دوخت، سنجاق و کلیپس

نام محصول سوزن دوخت، سنجاق و کلیپس
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۳۱ و ۶ تن و ۵۰ میلیون عدد در سال
موارد کاربرد ملزومات اداری
مواد اولیه مصرفی عمده مفتول سوزن، مفتول کلیپس و ..
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم)
۱۰۴ تن و ۱۶ میلیون عدد در سال ،( ۳۱۵۹ )
اشتغال زایی (نفر) ۳۳
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۲۲۵۰

سوزن دوخت یا منگنه
سوزن دوخت یا منگنه قطعه ای فلزی است که دو سر آن با زاویه نود درجه خم شده است و
در داخل منگنه قرار می گیرد. معمولاً هر ۵۰ یا ۶۰ قطعه به هم چسبانده می شوند که بتوان آن را
داخل منگنه قرار داد. انواع مختلفی از سوزن منگنه وجود دارد که متناسب با جنس و ابعاد
قطعاتی که به هم متصل می شوند مورد استفاده قرار می گیرند.
برای ساخت سوزن دوخت از مفتول فولادی زیر یک میلی متر استفاده می شود . که در
نهایت سوزن ها آبکاری مس می گردند . البته برخی دیگر از انواع سوزن ها از فلز روی ساخته
می شوند

سوزن ته گرد
سوزن ته گرد سوز نی فولادی است که ته آن گرد بوده و برای دوخت دو یا سه برگ کاغذ
مورد استفاده قرار می گیرد . دوخت ایجاد شده بوسیله سوزن ته گرد معمولا از نوع باز شو
است

کلیپس یا گیره کاغذ وسیله ای به شکل م یله خم یده فلز ی یا پلاست یکی بر ای نگه داشتن ورقه
های کاغذ، مقوا و مانند آن می باشد .

طرح توجیهی تولید سوزن دوخت، سنجاق و کلیپس

۶۱صفحه

۳۰۰۰تومان