طرح توجیهی توليد سرکه و علوفه دامي از ملاس چغندر قند

به نام خدا

طرح توجیهی توليد سرکه و علوفه دامي از ملاس چغندر قند

از سرکه در تهيه بسياري از غذاها به يک ترشي متداول بکار مي رود. همچنين در تهيه سس سالاد نيز استفاده مي شود. براي درست کردن
برخي شربت ها نظير سکنجبين نيز کاربرد دارد.
علاوه بر مصارف خانگي که در بالا ذکر شد سرکه در تهيه بسياري از مواد غذايي از جمله کنسروها و ترشي سازي نيز در صنعت کاربرد
دارد.
سرکه ، نوعي ماده پاک کننده خنثي و ارزان قيمت است که به محيط زيست هم هيچ آسيبي نمي رساند (بر خلاف برخي مواد پاک کننده).
معمولا از سرکه سفيد براي پاک کردن استفاده مي شود. براي مثال ، مخلوط آب و سرکه) يک قسمت سرکه و چهار قسمت آب) قادر
است تا شيشه هاي پنجره را بخوبي تميز کند. اگر احساس مي کنيد که پس از تميز کردن شيشه ها با سرکه ، شيشه ها چرب شده اند، نصف قاشق
غذاخوري صابون مايع به مخلوط اضافه کنيد. اين صابون مايع هر گونه لک و چربي شيشه را از بين مي برد….

36صفحه

3000تومان