طرح توجیهی توليد روشنائي گاز سوز

به نام خدا

طرح توجیهی توليد روشنائي گاز سوز

نام محصول روشنائي گاز سوز
ظرفيت پيشنهادي طرح (ظرفيت عملي) 247 هزار عدد در سال
موارد كاربرد روشنائي منازل ، شركت ها ، ادارات
مواد اوليه مصرفي عمده شمش برنج، ميلگرد برنجي، مفتول برنجي، قطعه برنجي و …
كمبود محصول (پايان برنامه توسعه چهارم)
91 هزار عدد در سال
اشتغال زايي (نفر) 32
زمين مورد نياز (مترمربع) 3600

امروزه زندگي بشر طوري سازماندهي شده است كه بر خلاف روزگاران گذشته ، تاريكي
شب نمي تواند سبب توقف يا كاهش آن شده بلكه بشر برخي از فعاليت هاي مهم خود را مختص
شب قرار داده و انجام آنها را در شب ها صورت مي دهد و به همين دليل نيازمند روشنائي و
تبديل تاريكي شب به روشنائي دلپذير مي باشد و در اين ميان لامپ هاي الكتريكي بعنوان اصلي
ترين و مهم ترين عامل د ر ايجاد نور و از بين بردن تاريكي شب مي باشد . ليكن جريان برق
مانند هر مصنوع ساخت دست بشر علي رغم برخورداري از مزيت هاي فراوان ، از محدوديت
هايي نيز برخوردار است كه قطع برق به هر علل ، يكي از آنها تلقي مي گردد . قطع برق سبب
استيلاي تاريكي بر محيط زندگي انسا ن ها مي شود كه تحت آن به دليل عدم ديد و تاريكي ،
انجام هر گونه فعاليت امكان ناپذير مي گردد و در اين حالت بشر به دنبال كالاي جايگزين براي
تامين روشنائي در مواقع قطع جريان برق بوده است كه شمع ها ، چراغ هاي با منبع تغذيه
باطري، چراغ نفتي ، چراغ گازسوز و غيره از جمله اقلام جايگزين در اين باب مي باشد و مسلما
اقلامي توجه بيشتر بشر را به خود جلب مي نمايد كه قابل دسترس تر ، راحت تر ، تميزتر و با
ظرافت و ظرفيت بيشتر نوردهي باشد . چراغ هاي روشنائي گازسوز به دليل برخورداري از……

طرح توجیهی توليد روشنائي گاز سوز

48صفحه

3000تومان