طرح توجیهی تولید رادیاتور فولادی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید رادیاتور فولادی

نام محصول رادیاتور فولادی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۳۶ هزار متر مربع در سال
موارد کاربرد تاسیسات حرارت مرکزی (سیستم شوفاژ)
مواد اولیه مصرفی عمده ورق فولادی و …
مازاد محصول (پایان برنامه توسعه چهارم)
۱۳۳,۷ هزار مترمربع در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۰
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۳۳۰۰

یک رادیاتور متشکل از چندین پره است . پره در واقع همان صفحات مشبک توخالی است .
علت تعدد پره در هر رادیاتور آن است که یک پره معمولا توان گرمادهی لا زم برای گرمایش یک
اتاق را ندارد و لذا با در نظر گرفتن مساحت اتاق ، دمای آب ورودی و خروجی و همچنین فشار
آب از رادیاتور تعداد پره های آن را محاسبه و اعمال می نمایند .
رادیاتورها به دو شکل فولادی و آلومینیومی ساخته می شوند که در اینجا هدف بررسی طرح
تولید نوع فولادی آن می باشد .
انواع رادیاتورهای فولادی ♦
رادیاتورها در حالت کلی تنوع خاصی نداشته و صرفا از نظر شکل ظاهری تولید کنندگان مختلف
اقدام به اعمال سلایق خود در طراحی و ساخت می نمایند

طرح توجیهی تولید رادیاتور فولادی

۵۵صفحه

۳۰۰۰تومان