به نام خدا

طرح توجیهی توليد رادياتور فولادي

نام محصول رادياتور فولادي
ظرفيت پيشنهادي طرح (ظرفيت عملي) ۳۶ هزار متر مربع در سال
موارد كاربرد تاسيسات حرارت مركزي (سيستم شوفاژ)
مواد اوليه مصرفي عمده ورق فولادي و …
مازاد محصول (پايان برنامه توسعه چهارم)
۱۳۳,۷ هزار مترمربع در سال
اشتغال زايي (نفر) ۳۰
زمين مورد نياز (مترمربع) ۳۳۰۰

يك رادياتور متشكل از چندين پره است . پره در واقع همان صفحات مشبك توخالي است .
علت تعدد پره در هر رادياتور آن است كه يك پره معمولا توان گرمادهي لا زم براي گرمايش يك
اتاق را ندارد و لذا با در نظر گرفتن مساحت اتاق ، دماي آب ورودي و خروجي و همچنين فشار
آب از رادياتور تعداد پره هاي آن را محاسبه و اعمال مي نمايند .
رادياتورها به دو شكل فولادي و آلومينيومي ساخته مي شوند كه در اينجا هدف بررسي طرح
توليد نوع فولادي آن مي باشد .
انواع رادياتورهاي فولادي ♦
رادياتورها در حالت كلي تنوع خاصي نداشته و صرفا از نظر شكل ظاهري توليد كنندگان مختلف
اقدام به اعمال سلايق خود در طراحي و ساخت مي نمايند

طرح توجیهی توليد رادياتور فولادي

۵۵صفحه

۳۰۰۰تومان