طرح توجیهی تولید درب بازکن

به نام خدا

طرح تولید درب بازکن برقی

نام محصول درب بازکن
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۲۰,۰۰۰ دستگاه در سال
موارد کاربرد باز کردن درب ورودی ساختمان
مواد اولیه مصرفی عمده صفحه کنار درب، مکانیسم قفل بازکن، گوشی دهنی و منبع تغذیه
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم)
۱۰۴,۵۰۰ دستگاه در سال
اشتغال زایی (نفر) ۴۲
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۲۴۰۰

اگر زندگی افراد بشر در دوره های گذشته را از نظر بگذرانیم، ملاحظه می کنیم که در دورانهای نه
چندان دور بر روی در منازل وسیل های آهنی نصب می کردند تا اینکه افراد موقع ورود به منزل با
کوبیدن آن به در خانه به نوعی ورود خود را به اطلاع اهالی خانه برسانند. همزمان با پیشرفت
تکنولوژی این زاویه از زندگی بشر نیز از تحول مصون نماند. در این مسیر ابتدا زنگ الکتریکی
در و در نهایت آیفون به وجود آمد. این سیر تحولی همچنان ادامه دارد و هر روز انواع پیشرفته
آیفون با قابلیتهای بهتر عرضه م یشود. در ساختمان چند طبقه به خاطر اینکه به آسانی بتوان
دید که چه کسی پشت در ورودی است و با کدام واحد کار دارد، از مدارهای مخصوص ارتباط
بین داخل و خارج ساختمان استفاده می کنند. این مدارها در اصطلاح عمومی اف. اف نامیده می
شوند.
بررسی تک تک اجزا مدار
کلید
کلید وظیفه قطع و وصل جریان در مدار بر عهده دارد.
باتری
می دانید که همه اجسام از ذراتی به نام اتم تشکیل شده اند و اتمها نیز در مرکز خود بار مثبت
(هسته اتم) و در اطراف آن حاوی الکترونهایی با بار منفی هستند که به سرعت دور هسته
مرکزی در گردشند. البته مقدار بارهای مثبت و منفی همیشه در حالت عادی برابر است. بنابراین
اجسام در حالت عادی از نظر الکتریکی خنثی هستند. بدنه باتری از جنس روی می باشد و در……….

۴۸صفحه

۳۰۰۰تومان