طرح توجیهی تولید آنزیم های صنعتی

به نام خدا

طرح تولید آنزیم های صنعتی

بیوتکنولوژی دانشی است که در پهنه وسیع آن از امکانات ژنتیکی موجودات زنده اصولا برای بهبود
زندگی بشر استفاده می شود. بسیاری این اصطلاح را به فرایند های صنعتی که در آنها از موجودات زنده برای
تولید مواد مختلف اعم از غذایی، دارویی و شیمیایی استفاده می شود، اطلاق می کنند. امروزه با تکیه بر دانش
بیوتکنولوژی محصولات بسیار با ارزشی از میکروارگانیسم های مختلف به دست می آید. از جمله این محصولات
می توان به انواع متنوعی از آنزیم هایی اشاره کرد که برای تولید آنها در صنعت از موجودات تک سلولی استفاده
می شود. اولین و بزرگترین تحول در زمینه بیوتکنولوژی کشف پدیده تخمیر بود که ره گشای بشر در استفاده
از موجودات زنده جهت بهره برداری از مواد خام و پیشرفت علوم و صنایع مربوط به آن گرد ی د. سابقه
میکروارگانیسم ه ا برای تولید مواد خوراکی نظیر سرکه، ماست، و پنیر بیش از ۸۰ هزارسال می رسد . چون
مهمترین عامل تغییر مواد در طبیعت ، میکروارگانیسم ها هستند به دنبال آن به تدریج نقش باکتریها در
تثبیت ازت ،تولید آنتی بیوتیک ها، آنزیم ها، اسید های آمینه و ویتامین ها مشخص شد

آنزیم ها ی مورد استفاده در صنعت با اهداف تجزیه ای نظیر گلوکزاکسیداز، گالاکتوزاکسیداز، الکل
دهیدروژناز، هگزوکیناز، مورامیداز، کلسترول اکسیداز و غیره
آنزیم ها ی مورد استفاده در پزشکی نظیر آسپاراژیناز، پروتئازها، لیپازها و استرپتوکیناز ها، پنی
سیلین-اسیلازها و ایزومرازها
کمیت و کیفیت آنزیم ها یی که در این سه زمینه استفاده می شوند متفاوت است . از نطر مقدار تولید،
مهمترین آنها انواع صنعتی می باشند.
آنزیم ها ی صنعتی معمولا در فرمانتورهای ۱۲۰ مترمکعبی تولید می شوند اما آنزیم ها ی مورد استفاده در
پزشکی و مصارف تجزیه ای غالبا در فرمانتورهای کوچکتر تولید می گردند. پایین بودن غلظت آنزیم ها یی که
معمولا توسط نژادهای وحشی تولید می شوند مانع قابل ملاحظه ای در جهت تولید آنزیم ها محسوب می گردد .
هرچند در سال ۱۹۷۲ قریب به ۲۰۰۰ آنزیم شناخته شد اما فقط ۱۴۰ مورد از آنها قابل تولید و فروش
بودند. میزان فروش عمدتا در حد ۱۰ گرم و در بعضی موارد حتی میلی گرم می باشد. با توجه به تنوع فراوان
آنزیمهای صنعتی ………

نام محصول تولید آنزیم های صنعتی
ظرفیت پیشنهادی طرح ۴۰۰ تن در سال
موارد کاربرد صنایع غذایی و صنایع شوینده
مواد اولیه مصرفی عمده انواع باکتری، مخمر، محیط کشت، ضایعات
کارخانجات صنایع غذایی
۴۰۰۰ تن ( کمبود محصول ( سال ۱۳۸۹
اشتغال زایی ۲۵ نفر
زمین مورد نیاز ۳۰۰۰ مترمربع

طرح توجیهی تولید آنزیم های صنعتی

۳۹صفحه

۳۰۰۰تومان