به نام خدا

طرح توجیهی توليدغذاي آبزيان

نام محصول غذاي آبزيان
موارد كاربرد جهت تغذيه ماهيان و ديگر آبزيان
ظرفيت پيشنهادي: ۲۱۰۰ تن
عمده مواد اوليه: پودر ماهي، نشاسته،آرد غلات، ملاس و …
سرمايه گذاري ثابت: ۱۳۱۶۱٫۸ ميليون ريال
سرمايه در گردش: ۳۵۰۶٫۱ ميليون ريال
زمين مورد نياز: ۳۷۰۰ متر مربع
زير بنا:
توليدي: ۹۳۰ متر مربع
انبار: ۲۵۰ متر مربع
خدماتي و اداري و غيره: ۲۰۰ متر مربع
مصرف ساليانه آب،برق و
سوخت
آب: ۳۵۰۰ مترمكعب
برق: ۶۷۵۰۰ كيلووات
گازوئيل۵۴۰۰۰۰

طرح توجیهی توليدغذاي آبزيان

۳۸صفحه

۳۰۰۰تومان