طرح توجیهی تهیه افزودنی تحمل فشار( EP )

به نام خدا

طرح توجیهی تهیه افزودنی تحمل فشار( EP )

نام محصول افزودنی تحمل فشار
ظرفیت پیشنهادی طرح ۶۰۰ تن
موارد کاربرد
افزایش تحمل فشار در سیستم هیدرولیک و
روانساز، جلوگیری از فرسایش سطوح در شرایط
روانکاری مرزی و فشار بالا
مواد اولیه مصرفی عمده زینک دی بوتیل دی تیو کاربامات، روغن پایه
کمبود محصول
اشتغال زایی ۱۱ نفر
زمین مورد نیاز ۲۰۰۰ متر مربع

که در صنعت به نام هایی چون افزودنی تحمل فشار حدی نیز موسوم است جهت بالا EP افزودنی
بردن خاصیت تحمل فشار حدی در روغن های موتور وروغن های دنده وگریس ها استفاده می گردد . در
فرمولاسیون برخی تولیدات دیگر چون روانسازهای صنعتی برای بهبود خواص به کار می رود. با توجه به
این که این ماده افزودنی به روغن است جهت آشنایی با نحوه عملکرد آن باید اب تدا روغن ها و روانسازها
معرفی گردند.
روغن های صنعتی
روغ ن های صنعتی از دو بخش کلی به شرح زیر تشکیل می شوند:
الف- روغن پایه:
این بخش می تواند معدنی (بدست آمده از برش های مشخصی از نفت خام) یا سنتتیک (تولید شده
از ترکیبات شیمیایی، همچون پلی آلفا الفین، پلی گلیکول، پلی الکیلن، گلیکول، استر و …) باشد.
روغن پایه معدنی مانند دیگر ترکیبات نفتی شامل انواع گسترده ای از هیدروکربن های آلیفاتیک و
آروماتیک است و این گستردگی شاید به بیش از هزاران ترکیب شیمیایی هیدروکربنی برسد . در این میان
برش خاصی از نفت خام است که از میانه های برج تقطیر در خلاء بدست می آید . این محصول lub cut
واحدهای پالایشگاهی، به عنوان خوراک واحدهای روغن سازی محسوب می شود. این واحدها شامل دو بخش
(waxy paraffin) جداسازی با حلال مواد آروماتیکی توسط حلال فورفورال و استخراج مواد پارافینی
توسط مخلوط متیل اتیل کتون و تولوئن است . مواد آروماتیکی باعث افت شاخص گرانروی می شوند و مواد
پارافینی موجب صعود نقطه ریزش خواهند شد.
ب- مواد افزودنی یا افزودنی ها:
این مواد به طور مشخص برای ارتقای کیفیت روانکار با توجه به وظایف روانکاری هر محصول
اضافه می شود. مهم ترین این مواد عبارتند از:
(dispersant & detergent) – پاک کننده ها و معلق کننده ها…..

۶۴صفحه

۳۰۰۰تومان