طرح توجیهی بسته بندی عسل به ظرفیت400تن درسال

به نام خدا

طرح توجیهی بسته بندی عسل به ظرفیت400تن درسال

از مزایاي اقتصادي ایجاد طرح می توان به
نکات زیر اشاره نمود :
-1 ایجاد اشتغال براي نیروي انسانی در رده هاي مختلف
-2 توسعه زنبور داري متناسب با مواد اولیه مورد نیاز و فروش تضمینی محصولات
-3 ساماندهی مراکز توزیع و پخش مواد غذایی
-4 جذب نیروي متخصص و جلو گیري از مهاجرت آنها به سایر استان ها
-5 همکاري با مراکز گردشگري و توریستی
-6 توسعه سیستم حمل و نقل و توزیع در منطقه
در پایان برخی موارد مصرف و محل هاي مصرف ذکر شده اند :
موارد مصرف محصولات در جدول الف- 1 آمده که به مواردي از مصرف آنها اشاره دارد .
جدول الف

– 1 مصارف محصولات
# محصول مورد مصرف
عسل مصرف خانگی، رستورانها ، پادگانها ، بیمارستانها ، هتل ها،دانشگاهها وادارها…
لازم بذکر است علاوه بر بهره برداري محصول فوق قطعاً تنوع محصولات با توجه به سلیقه مشتریان بیشتر
خواهد شد و محصولات دیگري به آنها اضافه می شود.

فواید
علاوه بر اینکه عسل به عنوان شیرین کننده مغذي و طبیعی به شماره می رود، تحقیقات حاکی از این امر
هستند که ترکیبات منحصر بفرد عسل، از آن یک ضد میکروب و ضد اکسیدان قوي درست می کنند.
عسل ناخالص (خام) – ماده اي ضد باکتري، ضد ویروس، ضد قارچ خواص عسل – مانند اکثر مواد غذایی – به
کیفیت آن بستگی دارد؛ اما در این مورد بخصوص، کیفیت از اهمیت بالاتري برخوردار است، چراکه گرده هایی
که به پاهاي زنبور عسل می چسبند، خاصیت درمانیشان در گیاهان مختلف، متفاوت می باشند. به علاوه در
فرایند درست شدن عسل بسیاري از مواد مغذي در داخل کندو باقی می ماند. می توان گفت که عسل ناخالص (
یا همان عسل اولیه) حاوي همان صمغی است که در موم وجود دارد. موم گاهی اوقات با نام “چسب زنبور” نیز
شناخته می شود که عبارت است از یک مخلوط مرکب صمغی شکل و مواد دیگري که زنبور هاي عسل با
استفاده از آن کندو را آب بندي می کنند و آنرا درمقابل باکتري و سایر میکرو ارگانیسم ها محفوظ نگه می
دارند. زنبور عسل موم را با ترکیب کردن صمغ گیاهان با ترشحات خود درست می کند. جالب است بدانید که
موادي شبیه به قیر خیابان نیز در موم دیده می شود. گاهی اوقات زنبورهاي نگهبان از پرده هاي خاصی در
داخل هر یک از حفره هاي کندو استفاده می کنند تا موم را در آن محوطه انباشته کنند، سپس سایر زنبورها از

این ماده در دورتادور شانه عسل استفاده می کنند و کلیه شکاف ها را از این صمغ ضد باکتري، ضد ویروس و
ضد قارچ پر می کنند. صمغی که در موم وجود دارد تنها حاوي مقدار کمی از مواد مغذي است که در عسل
یافت می شود. تحقیقات نشان داده اند که به طور کلی عناصري که در عسل و موم وجود دارند می توانند از بروز
سرطان و تومور جلوگیري نمایند. از این موارد میتوان به فنیل کتینوري متیل اسید، فنی اتیل دي متیل کافیت
اشاره کرد. محققان بر این باورند که این ترکیبات از بروز سرطان روده در حیوانات جلوگیري می کنند که این
لیپوکسیجن امکان پذیر می C امر با کم شدن فعالیت دو آنزیم با نام هاي فسفاتیدیلینوسیتول نوعی فسفو لیپاز
شود. زمانیکه عسل خام طی فرایند گرمایشی قرار می گیرد بسیاري از خواص مفید اولیه خود را از دست می
دهد.
عسل کارایی ورزشی را افزایش داده و موجب بهبود جراحات می شود .
اصولاً از عسل به عنوان ماده اي انرژي زا استفاده می کنند. در تحقیقات اخیر ثابت شده که از عسل همچنین
می توان به عنوان یک ماده ارگوژنیک (موادي که قابلیت اجرایی ورزشکاران را ارتقا می بخشد) نیز استفاده کرد.
همچنین این ماده در بهبود زخم ها و سایر جراحات نیز نقش مهمی را ایفا می کند.

خلاصه مشخصات طرح
نام محصول بسته بندي عسل
ویژگی محصول یا طرح خواص غذایی و دارویی ، عرضه نامناسب
محصول در حال حاضر
ظرفیت پیشنهادي طرح (تن) 400
موارد کاربرد غذایی- دارویی – شیرینی و شکلات
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) عسل با موم
کمبود / مازاد محصول تا سال 80.103 1393
اشتغالزایی (نفر) 19
1,800 (2m) زمین مورد نیاز

طرح توجیهی بسته بندی عسل به ظرفیت400تن درسال

90صفحه

3000تومان