به نام خدا

طرح توجیهی بازيافت شيشه

عناوين طرح:
معرفي محصول
نام و كد محصول
شماره تعرفه گمركي
شرايط واردات
بررسي و ارائه استاندارد ملي
بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني
توضيح موارد مصرف و كاربرد
بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول
اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول
شرايط صادرات
وضعيت عرضه و تقاضا.
بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد
بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا
بررسي روند واردات محصول
بررسي روند مصرف
بررسي روند صادرات محصول
بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات
بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور
تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم
بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي
ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن
پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال
بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي
وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد

شیشه جهت بازیافت، می تواند به طریق زیر جمع آوری گردد:
– بازیافت ظروف شیشه ای که در ایستگاه های جمع آوری به منظور بازیافت جدا شده اند؛
– بازیافت ظروف شیشه ای که از مواد زائد کنار جدول خیابان جدا شده اند؛
– بازیافت ظروف شیشه ای جمع آوری شده از منابع تجاری محصولات مثل رستورانها

شیشه یکی از مواد قابل بازیافت می باشد که در صورت بازیافت می تواند اولا : صرفه جویی در استفاده از مواد
خام را در بر داشته باشد ؛ ثانی اً: به صرفه جویی در مصرف انرژی منجر شود

طرح توجیهی بازيافت شيشه

ظرفیت تولیدسالیانه:۴۰۰تن شیشه بازیافت شده

زمین موردنیاز:۹۰۰مترمربع

اشتغالزایی:۲۶نفر

طرح توجیهی بازيافت شيشه

۱۰۵صفحه

۳۰۰۰تومان