طرح توجیهی احداث مزرعه پرورش بلدرچین به ظرفیت 150000بلدرچین گوشتی و8400بلدرچین تخمگذار

به نام خدا

طرح توجیهی مزرعه پرورش بلدرچین

گوشت و تخم بلدرچين  داراي خواص غذايي بالاتري نسبت به محصولات مرغ ميباشد و در چند سال اخير نيز در سبد غذايي خانواده هاي ايراني قرار گرفته است، اما درصورتيکه اين شاخه از صنعت پرورش طيور نيز به حال خود رها شود بي شک آينده بهتري از مرغ گوشتي نخواهد داشت و در چند سال آينده روبه نابودي خواهد رفت. در اين بين بي شک محققين ، اساتيد ، دانشجويان وکليه کساني که به نحوي با صنعت بيمار طيور در ارتباط هستند بايستي احساس مسئوليت کرده و با راهکارهاي علمي شاخه نوپا و آينده دار پرورش بلدرچين را به صورت صحيح به سرمنزل مقصود برسانند و عاملي شوند تا پرورش بلدرچين به صورت يک صنعت واقعي با اقتدار فعاليت نمايد و به مانند صنعت مرغ گوشتي به راهي براي کسب درآمدهاي موقت و سواستفاده واسطه ها تبديل نگردد. به طور کلي پرورش بلدرچين نسبت به پرورش ساير ماکيان داراي مزاياي زير است :

ــ رشد سريع و بلوغ زودرس

ــ توليد تخم وگوشت بالا(ضريب تبديل غذايي پايين)

ــ کوتاهي بين فواصل نسلها

ــ بالا بودن تراکم پرورش در واحد سطح

ــ حساسيت کمتر نسبت به بسياري از بيماريهاي رايج در پرورش طيور

ــ خواص تغذيه اي مناسب محصولات توليدي ائم از گوشت وتخم….

خلاصه طرح:

زمین موردنیاز   15000مترمربع

اشتغالزایی        16نفر

طرح توجیهی احداث مزرعه پرورش بلدرچین به ظرفیت 150000بلدرچین گوشتی و8400بلدرچین تخمگذار

25صفحه

3000تومان

رمزفایل 123456