طرح توجیهی آبكاري قطعات پلاستيكي

به نام خدا

طرح توجیهی آبكاري قطعات پلاستيكي

١- معرفي محصول
١- نام و كد محصول
١- شماره تعرفه گمركي
١- شرايط واردات
١- بررسي و ارائه استاندارد ملي
١- بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني
١- توضيح موارد مصرف و كاربرد
١- بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول
١- اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
١- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول
١- شرايط صادرات
٢- وضعيت عرضه و تقاضا
٢- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد
۲- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا
٢- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم
٢- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه
٢- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم
٢- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم
۳- بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي
٦- ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
١١ – تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد
منابع

خلاصه طرح
نام محصول آبكاري قطعات پلاستيكي
ظرفيت پيشنهادي طرح ٩٥٠٠٠ متر مربع آبكاري در سال
موارد كاربرد صنايع لوازم خانگي ، صنايع مخابرات در ساخت تلفن،
کابلهاي انتقال نيرو ، صنعت ساختمان ، صنعت
کامپيوتر در ساخت مدار چاپي
مواد اوليه مصرفي عمده آند نيكل ، آند مس فسفره ، سولفات نيكل ، سولفات
مس، اسيد سولفوريك، كلريد پالاديوم، اسيد كربنيك
كمبود محصول (سال ١٣٩٠ ) كمبود نداريم
اشتغال زايي (نفر) ٢٤
٥٠٠٠ (m زمين مورد نياز

56صفحه

3000تومان