به نام خدا

طرح توجیهي تولید پارچه گردباف با ظرفیت ۲۵۰ هزارمتر مربع در سال

میزان اشتغالزایي : سیزده نفر

با توجه به اهمیت صنعت نساجي از نظر ارتباط پسين و
پیشين كه این صنعت در اقتصاد مي تواند ايجاد كند
مي بایست از توجه خاصي در زمینه تولید و صادرات
برخوردار گردد. صنعت نساجي در ایران عليرغم گستردگي،
قدمت و سابقه طولاني و درخشان خود در گذشته چنانكه
باید و شاید تا كنون نتوانسته مانند سایر صنایع رشد
كند. بنابراین براي دستیابي به توان رقابتي لازم است
از تكنولوژي نوین و وسایل جدید جهت تولید بهتر
استفاده گردد و تا جایي كه به كیفیت تولید لطمه اي
وارد نشود باید از مواد اولیه داخلي بهره مند شد و
مي توان امیدوار بود كه تا گسترش صنعت پتروشیمي در
ایران وجود دارد، صنعت نساجي از مزیت عمده اي در

جهت مواد اولیه ارزان برخوردار گردد. از عوامل
عقب ماندگي و بحران دراین صنعت به موارد زیر اشاره
مي گردد:
-۱ فرسودگي ماشين آلات و عدم وجود نوآوري
-۲ عدم توجه به كیفیت و نیازهاي مشتري
-۳ بالابودن هزینه هاي تولید از جمله هزینه قطعات
یدكي و عوارض مختلف.
-۴ طولاني شدن زمان اجراي پروژه ها در راستاي ايجاد،
بازسازي و نوسازي.
از عواملي كه باعث موفقیت این صنعت هستند
مي توان به موارد ذیل اشاره نمود:
-۱ تولید كالا با كیفیت بسیار مطلوب و مطابق با
سلیقه مشتریان.
-۲ ارائه خدمات پس از فروش
-۳ ارائه محصولات جدید و مد روز
-۴ تحویل به موقع كالا به مشتري
-۵ تلاش فراوان در زمینه بازاریابي و شناخت
بازارها، خواسته ها و نیازها
-۶ رسیدگي سریع به شكایات
-۷ حمایت معقول ،منطقي و برنامه ریزي شده از
فعالیتهاي تولیدي و صادراتي
-۸ استفاده از نوآوري و تكنولوژي نوین در ماشين آلات….

طرح توجیهي تولید پارچه گردباف با ظرفیت ۲۵۰ هزارمتر مربع در سال

۱۴صفحه

۱۰۰۰تومان