دانلود طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسـته‌بندي عـســل با ظرفيت 240 تن در سال

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
بسـته‌بندي عـســل
با ظرفيت 240 تن در سال

زمین موردنیاز : 1500مترمربع

اشتغالزایی : 15نفر

1500تومان