به نام خدا

طرح توجيهي ساخت ماشین آلات و تجهیزات استخراج و فرآوري مواد معدنی

در صنعت استخراج و فرآوري مواد معدنی ، ماشین آلات و تجهیزات بسیار متنوعی مورد
استفاده قرار می گیرد . این ماشین آلات و تجهیزات بر اساسنوع فرایند تولید ، مواد معدنی ،
سطح تکنولوژي و اتوماسیون ماشین آلات و … از گروه بندي متعددي برخوردار هستند .
بنابراین ماشین سازان هر کدام بر اساس توان فنی و مهندسی و سطح سرمایه گذاري ، گروهی
از این تجهیزات را انتخاب و در ساخت آن فعالیت می نمایند

با توجه بر مطالب ذکر شده می توان گفت که در طرح حاضر نیز مطابق سایر طرح هاي
مشابه ماشین سازي ، نمی توان فهرست دقیقی از ماشین آلات مورد نظر ارائه کرد ، بطوریکه
ماشین ساز همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شد ، با توجه بر سفارش مشتریان و توان سازنده ،
ماشین انتخاب و ساخته می شود .

محصول مورد مطالعه، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی است . این ماشین آلات حالت عمومی
در بازار نداشته بلکه بصورت تخصصی براي استفاده بعنوان کارخانه فرآوري مواد معدنی
مورد استفاده قرار می گیرد

طرح توجيهي ساخت ماشین آلات و تجهیزات استخراج و فرآوري مواد معدنی

۶۱صفحه

۳۰۰۰تومان